Sota la lupa

Smoothie Bioactivo Be Plus

Escrutem l’envàs d’una beguda que sembla elaborada només amb fruites i verdures.
1 Gener de 2024

Dues declaracions, un mateix nutrient

Aquesta beguda destaca nombrosos ingredients al frontal, però no indica la proporció en què es troben (que és obligatori). El reclam “detox” no està validat científicament, encara que es pot fer servir excepcionalment mentre s’avalua i s’aprova legalment.

Una beguda desintoxicant?

Si es vol fer una declaració de propietats saludables, l’ha d’avaluar l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) per valorar si hi ha evidència científica que ho sustenti. A hores d’ara, no hi ha cap compost per al qual s’autoritzi la declaració “desintoxicant”. Aquest producte, però, s’acull a una excepció que s’aplica a molts compostos botànics que estan pendents d’avaluació i que permet que es pugui continuar fent la declaració sol·licitada sota la responsabilitat del fabricant. L’excepció implica, a més, que al contrari del que passa amb les declaracions autoritzades, per a aquestes no s’exigeix unes quantitats mínimes del compost que s’han d’ingerir per a obtenir aquest benefici. Hi ha una sol·licitud per a declarar que la carxofa “ajuda a la desintoxicació”. Per a la resta d’ingredients no hi ha cap sol·licitud pendent per a poder al·legar aquest reclam; per tant, tot apunta que la carxofa en pols és la que sustenta aquest missatge.

Molts ingredients… i incompliments

Al frontal es destaquen de manera selectiva alguns ingredients, tant amb paraules com amb dibuixos. Aquesta enumeració no és completa ni està col·locada en ordre decreixent (de major a menor proporció). Pot portar a equívoc i confondre’s amb la llista d’ingredients, que és a la part posterior de l’envàs. Encara que en la llista d’ingredients s’indiquen les quantitats dels purés de fruita (65%), les verdures (15%) i els sucs concentrats (5%), no s’especifiquen les de cada ingredient, que es destaquen de manera individual al frontal, com ara pera, carxofa, bròcoli, espinacs, raïm, Chlorella (un tipus d’alga) i te matxa. Això incompleix la legislació.

Què significa bioactiu?

Aquest smoothie es qualifica com a “bioactiu”, una denominació que només es pot fer si s’acompanya d’una declaració de propietats saludables. En aquest cas, la declaració específica seria: “La vitamina C contribueix al funcionament normal del sistema immunitari”. Aquest producte pot indicar que és font de vitamina C perquè conté 12 mg/100 g. La mateixa quantitat de vitamina C d’un paquet, la podem obtenir a partir de 8 g de pebrot vermell, 11 g de bròcoli, 20 g de kiwi o 60 g de carabassó.

Tot fruita i verdura?

La presentació en forma de fruita i verdura triturades implica que els sucres intrínsecs dels vegetals s’alliberin. A més, entre els ingredients hi ha xarop d’agave, que conté una gran quantitat de sucre lliure. D’aquesta manera, en cada paquet hi ha 15 g de sucres lliures, un 60% del màxim diari establert per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Els sucres representen el 71% del valor energètic del producte.

Conclusió

Tot i que la fruita i la verdura en són els ingredients principals, la forma de presentació triturada i l’addició d’ingredients amb sucres fa que un sol paquet aporti 15 g de sucres lliures (l’OMS n’aconsella un màxim diari de 25 g). L’esment “detox” no està descrit científicament i l’EFSA considera que no es refereix a cap benefici específic. Té un preu de 10,76 €/kg, comparat amb els 2 €/ kg de les pomes i les peres o l’1,52 €/kg del carabassó. És a dir, que amb els 9 cèntims que costen 60 g de carabassó, obtenim el mateix benefici sobre el sistema immunitari atribuït a la vitamina C que amb aquesta beguda.