Els suplements alimentaris són necessaris en algun cas?

NOMÉS ES PAUTEN SI HI HA UN DÈFICIT DIAGNOSTICAT D’ALGUN NUTRIENT
1 Maig de 2020
Equilibrio may

Els suplements alimentaris són necessaris en algun cas?

Durant el confinament s’han arrasat els suplements alimentaris, sobretot els de vitamina C. Una fet innecessari, perquè el proveïment de productes frescos ha estat garantit durant aquest període. Tanmateix, com que es va recomanar sortir de casa tan poc com es pogués, és probable que es fes un consum menor d’aquests aliments. Malgrat aquesta situació, els suplements continuen sent innecessaris. Per a la població general no hi ha una recomanació de fer servir complements alimentaris. Els professionals sanitaris sí que els poden pautar si hi ha un dèficit diagnosticat d’algun compost, o bé si un nutrient concret no es pot obtenir per la dieta (com el cas de la vitamina B12 en persones vegetarianes). Una dieta variada que prioritzi els aliments d’origen vegetal, limiti les carns vermelles i eviti les carns processades, els productes ultraprocessats i l’alcohol cobreix tots els requeriments de nutrients.

A més, la ingesta excessiva d’alguns nutrients pot produir efectes adversos, com passa amb la hipercalcèmia per excés de vitamina D o alteracions en la coagulació per ingesta elevada de vitamina E. En el cas de nutrients que no s’acumulen, com la vitamina C, l’excés s’elimina per l’orina o els excrements.