Mercedes Ruiz-Giménez, Presidenta de la Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament (CONGDE)

"Les retallades en cooperació ens porten a reduir accions i presències importants en diferents contextos i països"

1 mayo de 2013
Img entrevista listado 875

El 2013, l’AOD se situa al nivell de 1981. Està justificat?

És totalment incomprensible i injustificat. Mentre que la renda nacional ha disminuït un 5% des de 2008, l’AOD s’ha reduït un 70% des de 2001. La mal anomenada crisi econòmica ha portat a unes retallades que amaguen un canvi de model. Els pressupostos són immorals, no tenen en compte la situació d’extrema pobresa de milions de persones arreu del món.

A quant s’apuja la retallada en subvencions públiques a les ONGD?

Les ONGD obtenen recursos de l’AECID, que ha registrat la caiguda més forta, amb una retallada acumulada del 70%. Les organitzacions continuem rebent el 50% del seu pressupost i s’han mantingut els compromisos en marxa, però s’han tancat ajudes especials i nous convenis, els fons per a programes plurianuals han descendit un 17% i la convocatòria anual de subvencions a entitats més petites serà molt reduïda el 2013.

Què suposa per a la cooperació internacional la reducció de fons espanyols?

Si diferenciem el suport canalitzat a través de les ONGD, que col.laborem amb llocs de gran pobresa que depenen de l’AOD, l’impacte serà més important el 2013 i el 2014. La cooperació descentralitzada ha descendit un 50% i el nostre suport es reduirà en aquest percentatge. Però, a més, el 19% de les organitzacions hem abandonat un país o una zona geogràfica, el 65% hem disminuït el nombre de projectes al terreny i el 37%, a Espanya, el 21% hem tancat seus territorials i el 50% hem reduït personal.

Afecten les retallades a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil.lenni?

És evident. El mateix secretari general de les Nacions Unides va reconèixer que les retallades dels països europeus tindrien un impacte fort en la consecució dels Objectius, va assenyalar de manera especial les reduccions de Grècia i Espanya i va demanar als governs que no col.loquessin la càrrega de l’austeritat fiscal sobre els més pobres.

Tem que desapareguin les subvencions a ONGD, i fins i tot, l’AECID?

No voldríem que això passés, però la forta reducció pressupostària de l’AECID podria portar a la seva desaparició com a Agència. Ens preocupa, a més, l’interès actual perquè els coordinadors de les oficines tècniques de cooperació a l’exterior són diplomàtics i no experts en cooperació.

Cal millorar l’efectivitat de l’ajuda?

Això és urgent, independentment de la crisi. En l’últim informe periòdic, el Comitè d’Ajuda al Desenvolupament de l’OCDE recomana la concentració, cosa que recull el nou Pla Director. També necessitem una coordinació més gran entre donants, aprovar l’assignatura de l’avaluació i garantir que les polítiques públiques d’agricultura, pesca, medi ambient, comerç o migracions estiguin guiades per l’objectiu de lluita contra la pobresa i la defensa dels drets humans.

Han de replantejar-se les ONGD el seu funcionament?

Ens ho replantegem sempre, però tenim una responsabilitat compartida. A causa de la nostra professionalitat, la majoria dels fons públics es canalitzen a través de les ONGD. Malgrat això, hem de diversificar les fonts i urgeix una llei de mecenatge perquè els donants privats se sentin motivats a col.laborar.

El Pla Director aposta per fomentar l’actuació de les empreses en cooperació.

Per això reclamem mecanismes ètics i de drets humans que en regulin la contribució i en fiscalitzin les actuacions, com les de la resta d’actors. Les empreses socials, amb interessos focalitzats en el desenvolupament humà i sostenible, són benvingudes. Però si se centren en objectius de lucre i internacionalització, tenim moltes objeccions.

Quin rol tenen les ONGD com a actors de desenvolupament?

El tradicional és la gestió i l’execució de projectes, però el fonamental és la transformació social, la lluita contra la pobresa i les desigualtats. Promovem una ciutadania compromesa i responsable amb la política pública de cooperació al desenvolupament, un aspecte on encara tenim un dèficit.

Les estadístiques assenyalen que els ciutadans donen suport a l’AOD.

Però aquest suport no és massiu ni surt als carrers. És molt important en moments puntuals, com a grans emergències, però falta fer el pas a un compromís permanent.

Un altre compromís passa per destinar el 0,7% de la renda nacional a AOD, ho complirem?

Hi som lluny, però si Irlanda ho ha mantingut, malgrat haver estat rescatada, Espanya ho pot aconseguir.