Humidades

Prevención, revisión e diagnóstico, puntos clave

A observación atenta e a precaución poden evitar serios problemas
1 Abril de 2005
Img consejos listado 169

Prevención, revisión e diagnóstico, puntos clave

/imgs/20050401/img.consejos.01.jpg
Son moitos os fogares que conviven coa humidade, un incómodo inimigo que provoca sensación de frío, propicia a aparición de mofos, ácaros, manchas nas tapicerías e que pode chegar a lles causar problemas respiratorios ós habitantes da casa. Se non se tratan debidamente, as humidades van a máis e pódense converter nun problema moi serio que ocasione danos na construción e, en consecuencia, a deterioración na seguridade da vivenda. A súa eliminación é cousa do especialista; a súa prevención e localización correspóndelle a quen habita a vivenda.

Buscando as causas

 • A humidade pode ser provocada pola perda de auga dun cano ou por unha mala drenaxe de fiestras e portas.
 • A porosidade dos chans de sotos ou doutras construcións de baixo nivel é responsable de humidades que soben desde o chan cara ó interior dunha vivenda.
 • A condensación tamén causa humidades interiores, así como as fendas na cachotería.
 • Coidado cos golpes ocasionais que reciben portas e fiestras. Poden producir unha caída do recebo de arredor dos marcos. Por estes espazos pódese filtrar humidade. Encha os ocos con masilla resistente á auga.
 • Revise unha vez ó ano o correcto funcionamento das canles, as baixantes de evacuación e o estado de impermeabilización dos muros. Non descoide tampouco o grao de limpeza da rede de drenaxe e evacuación e as posibles fisuras e fendas do chan. Non esqueza a limpeza e o correcto funcionamento dos desaugadoiros (sumidoiros, canlóns e rebordadoiros) da cuberta.
 • Comprobe cada tres anos se se abriron fisuras, deformacións, etc., na fachada e o estado de conservación do tellado (tellas, cambios de inclinación, etc.).

Como detectar o problema

/imgs/20050401/img.consejos.02.jpg

 • Comprobe se se trata ou non dun problema de condensación pegando con cinta adhesiva un cacho de papel de aluminio sobre a parede afectada. Se aparece bafo na cara visible do aluminio, hai condensación.
 • As filtracións por chuvia que afectan o interior da vivenda maniféstanse a xeito de manchas perfectamente delimitadas que medran co aumento das precipitacións.
 • Un dos síntomas de humidade exterior é a aparición de eflorescencias brancas na fachada. O mofo, o musgo ou as fendas tamén son indicio de humidade.
 • Se a súa parede presenta, tanto por fóra coma por dentro, manchas brancas de salitre, o seu problema é a humidade ascensional (chamada así porque sobe pola parede desde o chan). Se non o trata, co tempo pode aparecer musgo no exterior, mentres que no interior a pintura irá escachando e a parede se irá enchendo de mofo.
 • As chamadas humidades accidentais proveñen de fugas nos condutos de auga (rotura dun cano, mal selado dunha xunta, etc.). Maniféstanse sobre a parede ou o teito afectado a xeito de auréolas concéntricas que se van facendo máis grandes a medida que a auga se acumula.
 • A auga empregada para mesturar os materiais utilizados na construcción (formigón, xeso, morteiro, etc.) adoita exsudar cara á superficie provocando lixeiras humidades que aparecen, indistintamente, en chans, paredes, teitos, etc.

Como combater a condensación

 • Emita menos vapor de auga.
 • Manteña a temperatura da auga quente a menos de 50º C.
 • Cociñe sempre coas potas tapadas.
 • Sempre que sexa posible, seque a roupa no exterior da súa vivenda.
 • Peche as portas das estancias máis húmidas, sobre todo cociña e baño.
 • Evite o funcionamento continuado de aparellos de combustión sen evacuación, sobre todo as estufas catalíticas.
 • Na cociña e no baño, procure conducir os vapores cara ó exterior mediante extractores.
 • Aumente a temperatura das paredes frías.
 • Evite as portas e ventás metálicas.
 • Instale dobre cristal nas fiestras.
 • Mellore o illamento exterior das paredes e elimine as pontes térmicas.
 • Utilice un deshumidificador, mellor se é eléctrico.
 • Asegure unha boa ventilación. Abra todos os días as ventás durante dez minutos. Dará reducido a porcentaxe de humidade relativa do aire do interior.
 • Separe os armarios e librerías das paredes frías. Os armarios arrimados a paredes exteriores proporcionan un espazo restrinxido onde se pode producir a condensación.
Mans á obra
 • Ante o primeiro síntoma de humidade, busque axiña o método adecuado para solucionalo e, deseguido, impermeabilice en superficie para evitar que se repita. Non deixe que o problema medre.
 • Repare as fendas, por mínimas que sexan, así que aparezan. É posible que detrás haxa un cano da auga que co tempo poida ter filtracións que pasarán á fenda e posteriormente a toda a parede.
 • Repare canto antes as filtracións producidas pola chuvia ou pola neve. Pola contra, a humidade acabarase convertendo nun continuo goteo.
 • Non intente impermeabilizar unha superficie sen secar antes a mancha de humidade.
 • Para secar a mancha de humidade debe quentar a habitación de modo constante durante varios días.