Abaixar la potència elèctrica, avantatges ambientals i econòmics

Els consumidors poden estalviar en la factura de la llum abaixant-se la potència contractada i de pas beneficiar el medi ambient
1 Febrer de 2014

Abaixar la potència elèctrica, avantatges ambientals i econòmics

/imgs/20140201/potencia1.jpg
L’energia que paga la gran majoria dels consumidors espanyols ha augmentat un 60% des de 2007. Un dels elements que explica aquesta pujada és el pes guanyat en la factura elèctrica pel concepte fix de la potència contractada. Aquesta mesura comporta algunes conseqüències negatives per a la butxaca dels consumidors i el medi ambient, que es poden controlar si se segueixen alguns consells.

Abaixar la potència elèctrica: per què

La factura de l’electricitat que paga la majoria dels ciutadans ha augmentat un 60% des de 2007. D’altra banda, la renda mitjana de les llars ha disminuït des d’aquest any un 8,5%, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Les conseqüències són fàcils de deduir: més dificultats per a assumir el cost energètic, fins al punt que al voltant d’1,4 milions d’habitatges van sofrir un tall de llum per impagament el 2012 a Espanya, més del doble que abans de 2006.

Un dels factors que explica aquesta pujada del rebut, fins i tot si es gasta la mateixa energia o menys, és la forma com es factura ara: el pes del concepte fix ha augmentat, mentre que la variable ha disminuït. Els consumidors paguen en la factura elèctrica un terme fix, la potència contractada, i un de variable, el consum mensual. La potència és el màxim d’electricitat que es pot consumir en un mateix moment.

Sobre aquesta qüestió, les companyies elèctriques assenyalen que aquesta mesura és necessària per a compensar el descens del consum d’energia a Espanya i fer front als costos de manteniment de la xarxa elèctrica. Amb una potència molt alta, es poden tenir en funcionament molts aparells i sistemes elèctrics alhora, però es paga més en la factura, encara que tot estigui apagat.

A més de l’economia familiar, el medi ambient també se’n ressent. Els consumidors estan en el dret de deduir que poden encendre els aparells elèctrics i electrònics, els llums, etc. i pagar una quantitat molt semblant. “És una mena de tarifa quasi plana, on 2/3 parts de la factura són fixes, i només 1/3 és variable. Aquesta nova estructura de peatges penalitza o dificulta la implantació de sistemes d’estalvi i eficiència energètica”, subratlla Javier Domínguez, un dels responsables de la Plataforma per l’Impuls de la Generació Distribuïda i l’Autoconsum Energètic, formada per diverses associacions del sector de les energies renovables i la instal.lació elèctrica, a més de diverses ONG ecologistes.

La conscienciació per l’estalvi d’energia queda així relegada. Encara que es pagui de manera similar per consumir més, l’energia no surt del no-res i produeix un impacte ambiental considerable. La seva producció es basa en l’ús del carbó o el petroli, que generen diòxid de carboni (CO2). A més d’aquestes emissions involucrades en el canvi climàtic, l’ús de combustibles fòssils també suposa l’emissió de substàncies i gasos nocius per al medi ambient i la salut. Una altra part de l’electricitat consumida també de les centrals nuclears, els residus radioactius de les quals o la possibilitat de sofrir un accident poden provocar un impacte ambiental greu.

Com podem abaixar la potència elèctrica

/imgs/20140201/potencia2.jpg
La baixada de la potència elèctrica contractada és una decisió que els consumidors poden dur a terme amb la finalitat de reduir la factura elèctrica i l’impacte ambiental de la generació energètica. Per fer-ho de forma adequada, es recomana seguir els quatre passos següents:

  1. Ser conscients de l’estalvi que pot suposar. El consum d’una llar mitjana a l’any a Espanya, segons l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE), és de 3.487 quilowatts hora (kWh). L’estalvi d’una família a l’any en la generalitzada Tarifa d’Últim Recurs (TUR), per abaixar-se la potència un tram, seria de 52,14 euros; per dos trams, de 104,29 euros; per tres, de 156,43 euros, etc. També és interessant consultar la pàgina web Nergiza (http://nergiza.com/), on expliquen de forma detallada com es fa i que, gràcies a la mesura, el seu autor ha aconseguit un estalvi de 19 euros al mes.
  2. Conèixer la potència realment necessària. La pàgina web “Abaixa’t la potència” (http://www.bajatelapotencia.org/) indica que la potència contractada pels consumidors a Espanya és un terç més alta que la instal·lada en realitat per produir energia. “Hi ha, de mitjana, marge més que suficient per a abaixar-se la potència contractada. És decisió teva i no de la companyia elèctrica. Per això, si ho decideixes, estan obligats a fer-ho”, segons els responsables d’aquesta web, que expliquen de quina manera podem calcular la potència realment necessària per a cada consumidor. Depèn dels tipus d’electrodomèstics, de com s’utilitzin, de quantes persones viuen a l’habitatge i de quants aparells s’utilitzen al mateix temps. Si la llum no ha saltat mai a casa, hi ha marge per a abaixar la potència almenys un tram.
  3. Comprovar quanta potència s’ha contractat. Per fer-ho es pot consultar la factura elèctrica, en concret la zona d’informació del titular.
  4. Sol·licitar-ho a la companyia elèctrica. Cada empresa comercialitzadora té un telèfon de contacte per a clients i una forma de tramitar la reducció de potència. En general, solen demanar el DNI i el pagament d’11 euros. La pàgina web “Abaixa’t la potència” ofereix un formulari per a notificar-ho a la companyia i actuar en una campanya ciutadana que suma adhesions com a forma de pressió.