Estudiar a les vacances

A l'estiu: repàs i descans

Les vacances d'estiu són un bon moment per combinar lleure i estudis amb la finalitat de no perdre els hàbits adquirits durant el curs
1 Juliol de 2011
Img eco domestica listado 467

A l'estiu: repàs i descans

/imgs/20110701/eco-domestica1.jpgDesprés de tot un curs acadèmic en què els escolars se sotmeten a horaris fixos i pautes estrictes, l’arribada de les vacances d’estiu es conceben com el millor moment per trencar la rutina i aprofitar el temps en activitats que no siguin estrictament acadèmiques. Ara bé, els educadors adverteixen que no tot ha de ser lleure i entreteniment. Mestres i especialistes en educació recomanen que durant aquest període es mantinguin algunes pautes de treball i d’estudi imprescindibles perquè els estudiants no perdin l’hàbit adquirit durant el curs i es reincorporin a les aules al setembre sense gaire dificultat.

En alguns casos es tracta tan sols de repassar els coneixements impartits durant el curs amb altres materials escolars dissenyats de forma específica per a aquesta finalitat, com ara els quaderns d’estiu. En d’altres, l’estudiant, per indicació del docent, ha de consolidar una assignatura específica o una competència curricular determinada de manera que pugui afrontar l’any acadèmic següent sense problemes des del principi. En totes dues situacions, dedicar part del temps de les vacances a mantenir el que s’ha après durant el curs és fonamental per a consolidar els coneixements.

Organitzar el temps

/imgs/20110701/eco-domestica3.jpgEl més apropiat és mantenir un equilibri entre descans, lleure i treball. Tots els components en la mesura justa.

Per a aconseguir-ho, el més recomanable és destinar la primera part de l’estiu a “desconnectar” amb altres activitats lúdiques i que l’últim mes s’iniciïn les pautes d’estudi adaptades a l’edat i les necessitats de cada alumne. Un estudiant dels primers cursos de Primària tindrà prou dedicant 10 minuts de treball al dia, mentre que un de Secundària pot necessitar fins a una hora i mitja cada jornada.

Quant al millor moment del dia per a dedicar a l’estudi, el més idoni és estudiar durant els matins, abans de començar qualsevol activitat. La gran majoria d’infants són capaços de treballar sols, encara que els pares revisin després el treball fet o els resolguin qualsevol dubte que pugui sorgir. I és que, per als experts, el paper principal dels progenitors se centra a organitzar el temps dels fills i a establir uns horaris. No es tracta d’asseure’s amb ells a fer els deures, sinó de comprovar que aquests s’han fet i de treballar en la seva correcció.

L'abecé per triomfar a l'estiu amb els estudis
  • /imgs/20110701/eco-domestica4.jpgEl tutor és la figura que coneix més bé la trajectòria acadèmica de l’alumne; en cas de qualsevol dubte, no hem d’oblidar demanar-li assessorament sobre els temps de dedicació a l’estudi i els aspectes curriculars fonamentals que l’escolar ha de repassar durant les vacances.
  • Si l’alumne ho requereix, es pot recórrer a l’ajuda especialitzada d’un professor particular o d’una acadèmia que faciliti la tasca d’estudiar i controli l’evolució correcta de l’aprenentatge.
  • No s’ha de sobrecarregar l’escolar: un bon equilibri entre descans, lleure i treball és la millor pauta per a encarar les activitats acadèmiques de l’estiu amb una actitud positiva.
  • Convé interessar-se pel progrés de l’estudiant: demostrar satisfacció quan assoleix fites significatives és la millor manera de motivar-lo.
  • Cal complementar les activitats escolars amb recursos didàctics interactius i experiències pràctiques que aportin un component lúdic i amè a l’estudi.
  • Si són diversos els germans que han d’estudiar durant les vacances, és important que tots ho facin en un mateix horari, a fi d’evitar distraccions entre ells i que cap no se senti frustrat per no poder participar en alguna activitat mentre treballa.

Materials en paper i a la Xarxa

/imgs/20110701/eco-domestica5.jpgL’elecció dels llibres per a estudiar a l’estiu no és, en general, una tasca exclusiva dels pares; el més freqüent és que els mateixos docents lliurin als alumnes, al final del curs, una llista amb els quaderns o materials recomanats per a aquests mesos d’estiu, que sol coincidir amb l’editorial dels llibres de text amb què ja han treballat durant l’any acadèmic. A més, les pautes pedagògiques, els sistemes de lectoescriptura i la formulació dels enunciats també són equivalents, de manera que s’eviten confusions i es facilita la tasca de correcció als pares.

Si no es reben recomanacions del centre, els especialistes aconsellen guiar-se per aquest criteri. En cas de no estar disponible, cal atendre sobretot a l’adequació dels materials a l’edat de l’alumne i a les necessitats específiques d’aprenentatge que s’han detectat durant el curs. Si, en concret, un alumne ha tingut problemes amb les operacions matemàtiques, s’ha d’insistir durant l’estiu amb un quadern especial per a aquesta matèria i si el problema està en la lectoescriptura, el millor serà treballar amb quaderns de cal·ligrafia o amb materials de lectura complementaris.

Quaderns d’estiu

/imgs/20110701/eco-domestica2.jpg“Repassa amb Kika Superbruja”, “Papapapú, quadern de vacances” o “Supervacances” són alguns dels suggerents títols dels més de 300 quaderns d’estiu que proposen aquest any les editorials pertanyents a l’Associació Nacional d’Editors de Llibres i Material d’Ensenyament (ANELE). Els preus oscil·len entre els 6 i els 14 euros, depenent de l’editorial, encara que n’hi ha alguns que tenen un cost més elevat (entre 15 i 18 euros), perquè inclouen complements com ara llibres de lectura i altres suports multimèdia.

Els continguts varien segons l’etapa educativa de l’alumne. En Infantil, les propostes tenen un caràcter més lúdic i divertit i es treballen els aspectes bàsics com la grafomotricitat, les formes o la plàstica per mitjà de fitxes semblants a les utilitzades a escola. En Primària, l’oferta es diversifica amb quaderns que abasten totes les matèries d’aquesta etapa i quaderns específics per a una assignatura que l’estudiant hagi de reforçar. En tots dos casos el material inclou un annex amb les solucions que faciliten la correcció dels exercicis. En Secundària, les propostes de les editorials es limiten al repàs de matèries concretes.

Quaderns de treball

Una altra de les opcions recomanada per molts docents per a l’estiu són els quaderns de treball, que ajuden a repassar un contingut o una competència curricular específica en la qual l’alumne té certa dificultat. L’oferta és molt àmplia: el catàleg de l’Associació Nacional d’Editors de Llibres i Material d’Ensenyament (ANELE) recull per a aquest any més de 6.000 títols d’aquest tipus de material per a totes les etapes educatives, des d’Infantil fins a Batxillerat, encara que més del 50% està destinat a estudiants de Primària. El preu d’aquests quaderns és més baix que els de estiu, des de 4 euros fins a un màxim de 9 euros.

Cal·ligrafia, ortografia, càlcul o fórmules són alguns d’aspectes prioritaris que es treballen amb aquests quaderns, entre els quals destaquen els ja clàssics Cuadernos Rubio, dels quals l’any passat es van vendre més de 4.250.000 exemplars. Aquesta editorial, després de més de 50 anys al mercat, ofereix ara als seus usuaris la possibilitat d’imprimir els quaderns per mitjà de la seva botiga en línia (http://tienda.rubio.net/) per un preu inferior (0,80 euros).

Repassar a la Xarxa

Més econòmic i més entretingut i, per a molts, més motivador és l’ús, durant l’estiu, dels nombrosos recursos educatius en línia disponibles a Internet. Es poden combinar amb el treball dels quaderns i materials físics i proposar un horari i un temps de connexió supervisat pels grans que permetrà a l’estudiant mantenir un mateix hàbit d’estudi durant el període estival. És important que els progenitors comprovin el rendiment i l’aprofitament de l’escolar quan utilitza els suports digitals i els ajudin a solucionar els possibles dubtes que poden sorgir.

Hi ha diferents portals generalistes que aborden amb un component lúdic els continguts curriculars de les diverses etapes educatives: