Hi ha restes de plaguicides en els vegetals?

Hi poden aparèixer residus, però els controls són tan estrictes que tots els que consumim són segurs.
1 Febrer de 2022

Hi ha restes de plaguicides en els vegetals?

Els plaguicides o productes fitosanitaris es fan servir per a protegir les plantes de les plagues, millorar-ne la conservació i eliminar el creixement de males herbes. Com a conseqüència de l’ús, poden aparèixer residus en la fruita i les hortalisses.

A la Unió Europea es poden usar uns 500 plaguicides, autoritzats perquè han demostrat que són eficaços i segurs per als consumidors i per al medi ambient. En altres països es poden fer servir altres fitosanitaris que no estiguin autoritzats a la UE i, per això, per garantir que tant els vegetals produïts a la UE com els importats siguin segurs, s’estableixen límits màxims de residus per a milers de substàncies. Això es fa amb un marge de seguretat molt ampli per a protegir tota la població, fins i tot els grups vulnerables i els que tenen un alt consum de vegetals.

Aquests límits hi són tant per a substàncies autoritzades com per a les no autoritzades a la UE, de manera que no es poden comercialitzar aliments que superin aquests límits independentment de l’origen. Per tant, sí que és possible que apareguin restes de fitosanitaris en els vegetals, però estan controlats i són segurs.