Els al·lèrgics als cacauets ho són també a la fruita seca?

En realitat són un llegum, per això en la tipologia d’al·lèrgies alimentàries se separa dels “fruits amb clofolla”.
1 Setembre de 2021

Els al·lèrgics als cacauets ho són també a la fruita seca?

A la Unió Europea és obligatori destacar en l’etiquetatge la presència de qualsevol de les 14 substàncies que s’han identificat com a responsables del a major part de les reaccions d’al·lèrgia, intolerància o sensibilitat alimentària. Es poden localitzar fàcilment en la llista d’ingredients, perquè hi surten destacades amb una tipografia diferent (en negreta, majúscula o amb el fons d’un altre color). En els productes en els quals no hi ha llista d’ingredients també es protegeix al consumidor, perquè ha de posar “conté” seguit del nom de la substància problemàtica.

En la nostra cultura gastronòmica, els cacauets es consumeixen en el mateix context que la fruita seca, com a aperitiu o per a enriquir els plats, però botànicament són llegums. Per aquest motiu, en la llista d’al·lèrgens els cacauets surten separats dels fruits de clofolla (els que coneixem com “fruita seca”).

No obstant això, s’estima que entre el 20-50% de les persones al·lèrgiques als cacauets també ho són a la fruita seca i, atesa la gravetat de les reaccions, s’aconsella que evitin qualsevol fruit de clofolla.