Molt més que apagar focs

1 Juliol de 2010
Img en imagenes listado 131

Molt més que apagar focs

El foc atreu i horroritza al mateix temps. L’efecte de la combustió representa una força devastadora capaç de convertir milers, milions d’hectàrees en cendres. En definitiva, metàfora de vida, el foc també ho és de mort. Per fer-hi front es va organitzar per primera vegada, sota el mandat de l’emperador August, un grup professional d’homes capaços de prevenir, detectar i combatre els seus perills. L’ofici, heretat per les civilitzacions posteriors, ha arribat als nostres dies, amb l’autoritat i el prestigi conservat, igual com les funcions, que han estat ampliades. Avui, els bombers tenen encomanada la responsabilitat d’apagar focs, però també moltes altres.

/imgs/20100701/bomberos0.jpgRubén García Blázquez

Prevenció

Fa poques dècades, els cossos de bombers fonamentaven el seu exercici en l’atenció d’emergències lligades, la majoria de vegades, al foc. Aquest segle, el seu primer objectiu és aconseguir avançar-se a les conseqüències de la seva amenaça i han ampliat el seu camp d’actuació. Sota els principis de celeritat, eficàcia i proporcionalitat, marquen les tasques que assoleixen tots els elements de risc susceptibles de causar un dany a les persones, als béns i al medi ambient. Es repeteixen les sortides tècniques quan es detecten olors a gas, es coneixen vessaments de líquids tòxics, s’intueixen despreniments pel vent i s’evidencien inundacions. La prevenció ocupa un alt percentatge de les seves actuacions.

/imgs/20100701/bomberos1.jpgRubén García Blázquez
/imgs/20100701/bomberos2.jpgRubén García Blázquez
/imgs/20100701/bomberos3.jpgRubén García Blázquez
/imgs/20100701/bomberos5.jpgRubén García Blázquez
/imgs/20100701/bomberos6.jpgRubén García Blázquez
/imgs/20100701/bomberos7.jpgRubén García Blázquez
/imgs/20100701/bomberos9.jpgRubén García Blázquez
/imgs/20100701/bomberos11.jpgRubén García Blázquez
/imgs/20100701/bomberos12.jpgRubén García Blázquez

Inspecció

Les avançades de bombers han assumit les competències d’examinar i vigilar el compliment de normes en locals, edificis, xarxes de proveïment d’aigua tant en l’entorn urbà com en l’industrial, el rural i el forestal. Entre les seves funcions hi ha també les de projectar i assajar les mesures preventives de situacions de greu risc, i les de participar en l’elaboració i la posada en pràctica dels plans d’emergència.

/imgs/20100701/bomberos13.jpgRubén García Blázquez
/imgs/20100701/bomberos14.jpgRubén García Blázquez

Socors

El rescat i el salvament de persones accidentades a la carretera o extraviades a la muntanya, en rius, coves… marquen una altra de les seves actuacions. Es tracta d’oferir un servei d’atenció sanitària no programada que, de vegades, resol urgències vitals. Els equips de bombers presten un primer auxili a accidentats o malalts, i si és necessari se’n practica l’evacuació al centre sanitari.

/imgs/20100701/bomberos16.jpgRubén García Blázquez
/imgs/20100701/bomberos17.jpgRubén García Blázquez

Intervenció

El de bombers va ser el primer grup coordinat a arribar a Haití després del terratrèmol que va assolar el país del Carib el 12 de gener. La seva preparació i les seves funcions els condueixen a les catàstrofes, on es coordinen amb altres serveis d’intervenció. Com que són ells els qui executen les tasques inicials i directes, els corresponen les primeres maniobres. I també són ells els qui se’n van els últims, ja que entre les seves potestats hi ha la de rehabilitar els serveis públics essencials.

/imgs/20100701/bomberos18.jpgRubén García Blázquez
/imgs/20100701/bomberos19.jpgRubén García Blázquez

Extinció

Els bombers continuen jugant-se la vida apagant focs. Si bé les estrictes normatives i les accions de prevenció han reduït els incendis urbans i industrials, la plaga estival en forma de flames devastadores es perpetua. Als professionals se sumen a l’estiu brigades forestals antiincendis, però només la precaució individual, el compromís dels ciutadans i el compliment de les mesures previsores aconseguiran que decreixin el nombre d’hectàrees que passen a engrossir les pitjors estadístiques, les de la naturalesa consumida pel foc.

/imgs/20100701/bomberos20.jpgRubén García Blázquez
/imgs/20100701/bomberos21.jpgRubén García Blázquez
/imgs/20100701/bomberos22.jpgRubén García Blázquez
/imgs/20100701/bomberos23.jpgRubén García Blázquez