Els bolquers absorbeixen més però protegeixen menys la pell

1 abril de 2008
BOLQUER BOLQUER BOLQUER
Marca Huggies Dodot DODOT
Model Super-seco Etapas Ajuste flexible Etapas Plus Activity
Talla 13-20 kg Talla 5 13-18 kg Talla 5 13-18 kg
Preu (euros/bolquer) 0,22 0,24 0,30
Característiques
Nombre de bolquers 68 88 58
Pes per bolquer (g) 41,1 36,8 41,2
Gruix mitjà (mm) 9,6 8,8 8,9
Dimensions exteriors (Longitud x Amplària en cm) 51,8 x 23,2 51,3 x 23,7 51,7 x 23,1
Dimensions del coixí (Longitud x Amplària en mm) 40,5 x 9,5 43,5 x 11,4 44,7 x 11,2
Entrecuixa (cm) 23,2 23,6 22,6
Adhesius (Longitud x Amplària en cm) 5,4 x 3,8 4,6 x 3,1 4,8 x 3,1
Pes de Superabsorbent en pols sec (g) 11,5 10,7 12,8
Adhesivitat
Força d’enganxament/desenganxament de l’adhesiu (daN) (1) 0,22 0,38 0,33
Dificultat de desenganxada (daN)
(2)
0,15 0,55 0,41
Força d’enganxament/desenganxament després d’un ús (daN) 0,28 0,32 0,24
Força d’enganxament/desenganxament després de dos usos (daN) 0,31 0,33 0,24
Resistència de l’adhesiu (daN) (3) 4,5 3,7 3,2
Resistència de l’adhesiu (daN) (4) 4,4 5 5,8
Capacitat d’absorció
Capacitat d’absorció xiquet/dia (ml) 370 358 518
Protecció al contacte (%) (5) 62 73 41
Capacitat absorció xiqueta/dia (ml) 424 394 428
Protecció al contacte (%) (5) 39 52 50
Capacitat d’absorció xiquet/nit (ml) 338 343 386
Protecció al contacte (%) (5) 77 78 82
Capacitat d’absorció niña noche (ml) 296 277 304
Protecció al contacte (%) (5) 78 92 92
Capacitat d’absorció mitjana (ml) 357 343 409
Protecció al contacte mitjana (%) 64 74 66
Valoració global Satisfactori Satisfactori Molt satisfactori

(1) Força d’enganxament/desenganxament. Força necessària per a enganxar/desenganxar l’adhesiu aplicant-hi una tracció de 90º.

(2) Dificultat de desenganxada: És el mesurament d’un valor de força que suggereix la dificultat de la mare/el pare per a desenganxar l’adhesiu.

(3) Manteniment de l’adhesiu: Força necessària perquè l’adhesiu se solte pel moviment del bebè, s’avalua aplicant-hi un cisallament a 180º.

(4) Arrancada del conjunt: Força necessària per a arrancar el conjunt d’adhesiu més banda de reforç.

(5) Protecció al contacte: La protecció contra la humitat es refereix a la mesura quan cada bolquer haurà aconseguit el màxim d’absorció. El bolquer ha de ser capaç de mantenir allunyada la humitat de la pell del bebè. Es consideren acceptables valors per sobre del 80%.

BOLQUER CALCETA BOLQUER CALCETA BOLQUER CALCETA
Marca dodot HUGGIES HUGGIES
Model Etapas Plus Liberty Pull ups niña Pull ups niño
Talla Talla 5 12-18 kg 14-18 kg L 14-18 kg L
Preu (euros/bolquer) 0,37 0,36 0,36
Característiques
Nombre de bolquers 52 52 52
Pes per bolquer (g) 45 38,2 39
Gruix mitjà (mm) 10,5 8,1 8,1
Dimensions exteriors (Longitud x Amplària en cm) 47,8 x 18,3 49,7 x 21 50,2 x 21
Anchura del BOLQUER CALCETA estirado (cm) 40,4 41 41,8
Dimensiones del cojín (Longitud x Anchura en cm) 42,5 x 8,9 38,5 x 11,3 39,5 x 11,4
Entrecuixa (cm) 16,7 16,7 16,5
Pes de Superabsorbent en pols sec (g) 14,1 12,3 15,4
Resistencia y elasticidad
Capacidad elástica de la cintura 50 cm (13 kg) (daN) 0,18 0,13 0,11
Capacidad elástica de la cintura 55 cm (20 kg) (daN) 0,44 0,44 0,39
Resistencia máxima de la soldadura (daN) 2,10 4,78 5,59
Capacitat d’absorció
Capacitat d’absorció xiquet/dia (ml) 340 303
Protecció al contacte (%) (4) 93 78
Capacitat absorció xiqueta/dia (ml) 405 289
Protecció al contacte (%) (4) 79 98
Capacitat d’absorció xiquet/nit (ml) 382 290
Protecció al contacte (%) (4) 97 93
Capacitat d’absorció xiqueta/nit (ml) 279 267
Protecció al contacte (%) (4) 87 87
Capacitat d’absorció mitjana (ml) 352 278 297
Protecció al contacte mitjana (%) 89 93 86
Valoració global Molt satisfactori Satisfactori Correcte

Protecció al contacte: La protecció contra la humitat es refereix a la mesura quan cada bolquer haurà aconseguit el màxim d’absorció. El bolquer ha de ser capaç de mantenir allunyada la humitat de la pell del bebè. Es consideren acceptables valors per sobre del 80%.

 • Panales
 • Valoració global: Satisfactori
 • El que més bolquers ofereix per envàs (88 unitats). El bolquer més lleuger (36,8 grams) i amb menys substància absorbent. El bolquer de menor absorció (343 mil·lilitres). La millor protecció al contacte (74%) entre els bolquers.

Dodot Etapas Plus Activity

 • Panales
 • Valoració global: Molt satisfactori
 • El menor nombre de bolquers per envàs (58 unitats). El bolquer amb més substància absorbent i en el qual val caldre fer més força per a arrancar l’adhesiu i el seu suport. El de major absorció mitjana (409 mil·lilitres

Dodot Etapas Plus Liberty

 • Panales
 • 37 cèntims d’euro per unitat
 • Valoració global: Molt satisfactori
 • La millor relació qualitat-preu entre els bolquers calceta. 52 bolquers calceta per envàs. Les soldadures més febles enfront de la tensió, però la cintura més elàstica. Amb el major gruix mitjà (10,5 mil·límetres). Els bolquers calceta de més absorció mitjana (352 mil·lilitres).

Huggies Pull Ups Niña

 • Panales
 • 36 cèntims d’euro per unitat
 • Valoració global: Satisfactori
 • 52 bolquers calceta per envàs. El bolquer calceta amb menys substància absorbent. El de menor absorció mitjana (278 mil·lilitres). La millor protecció al contacte. Inclou un dibuix que desapareix quan s’ha mullat.

Huggies Pull Ups Niño

 • Panales
 • 36 cèntims d’euro per unitat
 • Valoració global: Correcte
 • 52 bolquers calceta per envàs. La menor protecció al contacte entre els bolquers calceta.
 • Inclouen un dibuix que indica quan s’han mullat. Les soldadures més robustes enfront de la tensió. El bolquer calceta més pesant (45 grams) i el que conté més substància absorbent.