José Luis López, Associació de Ciències Ambientals (ACA)

"Un habitatge amb un certificat energètic alt beneficia l'economia domèstica i el planeta"

1 octubre de 2013
Img entrevista listado 907

Què és el certificat d’eficiència energètica per a habitatges?

És un document que informa l’arrendatari o comprador sobre l’eficiència energètica de l’habitatge. És vàlid durant deu anys, temps en el qual no hi ha obligació de renovar-lo, però se’n recomana un de nou després de fer millores, com ara finestres amb un millor aïllament tèrmic o una caldera més eficient. És probable que la qualificació hagi millorat i l’habitatge sigui més competitiu al mercat. El propietari pot utilitzar l’etiqueta durant aquests deu anys en anuncis de venda o lloguer.

Qui afecta i des de quan?

Afecta des de 2007 els edificis de nova construcció i els ja existents que es posin en venda o en lloguer des de l’1 de juny de 2013. Hi ha algunes excepcions, com els edificis i monuments protegits, els edificis aïllats amb una superfície útil inferior a 50 m2 o els edificis o habitatges utilitzats menys de quatre mesos a l’any.

Per a què serveix l’eficiència energètica?

Un habitatge amb un aïllament tèrmic adequat i equips molt eficients aconseguirà un confort i una temperatura adequada amb un consum energètic menor que un altre de desproveït d’aquests elements.

Quins beneficis ambientals i econòmics comporta?

Beneficia l’economia domèstica i el planeta: una part important de l’energia consumida als nostres habitatges prové de fonts no renovables (nuclear, gas natural i petroli), que provoquen residus altament perillosos i agreugen el canvi climàtic. Les actuacions de millora de l’eficiència generen ocupació i beneficis socials.

Com es pot aconseguir un bon certificat?

Mitjançant el contacte amb més d’un professional per informar-se’n i sol.licitar pressupostos i comprovant, per exemple, que el tècnic visitarà l’habitatge (o l’edifici) o que la informació que proporciona és correcta i completa.

Quant pot costar?

La crisi del país i del sector fa que s’ofereixin preus molt competitius i variats. Ara bé, el preu també depèn d’altres factors, com la superfície de l’habitatge o si s’opta per certificar tot l’edifici o cada habitatge de forma individual. A nivell orientatiu, pot vorejar els 2-2,5 euros/m2.

Què pot passar si algú que hauria de tenir un certificat no el té?

En aquests primers mesos d’implantació de la normativa, les administracions autonòmiques, encarregades de controlar i vigilar que els certificats es facin de forma adequada, han prioritzat en la majoria registrar els certificats i informar el ciutadà. Per contra, algunes comunitats han habilitat ja òrgans de control i vigilància. Les infraccions poden implicar sancions entre 300 i 6.000 euros, segons que siguin lleus, greus o molt greus. Per exemple, llogar o vendre un immoble sense certificat es considera una falta greu amb una sanció d’entre 601 i 1.000 euros.

Què pot fer un consumidor si vol comprar o llogar un habitatge que no el té?

Acudir a l’oficina de consum i/o a l’òrgan competent en matèria de certificació de cada comunitat per reclamar-ho mitjançant el procediment específic.

Quina inversió mínima caldria fer per millorar al màxim l’eficiència energètica d’un edifici?

En edificis existents, amb factors no modificables, hi haurà casos en què serà tècnicament impossible o inviable econòmicament la màxima qualificació. El certificat ha de contenir unes recomanacions de millora i pot incloure un estudi de la rendibilitat i el període d’amortització d’aquestes. Mesures com ara substituir una caldera de gasoil per una altra de biomassa en una zona climàtica freda en pot millorar considerablement la qualificació. La major part de la demanda d’energia d’aquest habitatge és deguda a la calefacció.

En altres països ja s’utilitza des de fa temps aquest certificat. Quina és l’experiència?

En països com Alemanya, França o Portugal ningú no adquireix un habitatge si no coneix per endavant la qualificació energètica. Aquest criteri és vital per a triar entre diverses alternatives. Això passarà a Espanya a mitjà termini, encara que probablement de forma gradual.

Què seria necessari per a una aplicació correcta?

A més de complir les especificacions de la normativa, s’hauria d’informar i conscienciar els consumidors i els actors clau, com els administradors de finques. L’ACA desenvolupa un projecte amb accions de formació i materials divulgatius, amb la col.laboració de la Fundació Biodiversitat i la Fundació La Casa que Ahorra.