Atzerapena bi ordu baino txikiagoa denean ez dago zer eginik