Polls: Hostes que ens donen maldecaps

Les locions antiparasitàries només s'han d'administrar si ja hi ha polls; per això, la millor prevenció és la revisió periòdica dels cabells amb una llemenera
1 Abril de 2010

Polls: Hostes que ens donen maldecaps

/imgs/20100401/salud1-1.jpg
El gos potser és el millor amic de l’home, però no ens necessita tant com el poll, que només pot viure a costa nostra: som l’única espècie animal que aquests minúsculs paràsits admeten com a domicili. A les escoles és un clàssic, repeteix curs una vegada i una altra. Segons un estudi dels laboratoris OTC, el 14% de la població escolar va patir el curs passat la presència d’aquests molests inquilins, encara que gairebé tots els nens i nenes tenen polls almenys una vegada en la vida, normalment en el seu pas per l’escola i en la franja de 3 a 12 anys. Però els adults no estan fora de perill: el contacte continu amb un infant infectat de polls pot fer que l’adult acabi gratant-se també el cap. Els polls, a més de molests per la picor que provoquen, són mestres del camuflatge i detectar-los a ull nu comporta dificultats. Els experts en salut i higiene de EROSKI CONSUMER recomanen no abaixar la guàrdia i, en comptes de creuar els dits i confiar en la sort mentre no arribi una circular de l’escola que alerti de la presència d’aquests paràsits a l’aula, cal adoptar una sèrie de precaucions i, sobretot, saber quins són les millors mesures en cas d’infestació.

Perfil de l’enemic: molest, però no perillós

Els mites i les falses creences sobre els polls abunden. Potser la més estesa és la que associa la seva aparició amb la manca de neteja i els mals hàbits higiènics. Aquesta situació és la que explica que, en moltes famílies, l’aparició de polls sigui encara un tabú i que, en conseqüència, els contagis s’ocultin i no es comuniquin a l’escola, per simple vergonya.

Hi ha tres classes de polls, cadascuna de les quals afecta exclusivament una part del cos humà. Dues d’aquestes classes (el poll púbic o lladella, i el del cos) sí que estan associats a la brutícia, a l’amuntegament i a la manca d’higiene. En canvi, no es pot dir el mateix del poll del cap, el més comú i el que ataca els escolars, ja que apareix per transmissió i contagi. En cap cas els polls del cap no s’allotgen a la zona perineal, ni els del cos al cap.

Una altra llegenda és que transmeten malalties a través de les seves picadures. Fals: els polls del cap són molt molests, però gens perillosos, ja que l’únic problema de salut que poden originar és el de sobreinfeccions de les crostes i les ferides provocades per la intensa picor que produeixen en qui els sofreix. No obstant això, hi ha indicis científics que els polls del cos han estat, al llarg dels segles, transmissors de malalties greus, com la “febre de les trinxeres” o el tifus.

El verdader problema dels polls del cap és la facilitat amb què es reprodueixen i s’estenen. Els polls poden viure als cabells un mes i en aquest temps són capaços de pondre uns 110 ous, dels quals el 60% arribaran a adults.

Com s'eviten els contagis i es prevenen els polls

Evitar els contagis

/imgs/20100401/salud1-2.jpg
La femella fixa els ous, o llémenes, a 1 o 2 mil·límetres del cuir cabellut (li agrada la calor corporal que emana aquesta zona) amb una substància viscosa que actua de cola i, així, impedeix que les llémenes es puguin desenganxar manualment. La presència d’aquestes llémenes és el primer signe d’alarma: el nen està infectat. Transcorreguts 10 dies de la posta, l’ou es desclou i, si no s’hi posa cap remei per frenar-ho, s’inicia de nou el procés de reproducció. Encara que es pensi de vegades el contrari, els polls no es transmeten pels animals domèstics, l’aigua, la sorra o les herbes, ni tampoc poden saltar, ni volar, ni desplaçar-se per superfícies diferents de la del cuir cabellut. Per la seva fisiologia, només estan capacitats per a agafar-se als cabells, però això tan sols es poden contagiar per contacte directe de cap a cap o per l’intercanvi de raspalls, gorres, lligacuetes, diademes i altres objectes que hagin tingut contacte directe amb el cabell, com ara auriculars, bufandes o ulleres de sol.

Prevenció: llemenera i paciència

/imgs/20100401/salud1-3.jpg
Els símptomes que el nostre fill té pediculosi, nom científic del contagi d’aquests paràsits, són la picor persistent i la gratada intensa, encara que, quan es tenen per primera vegada, la picor pot aparèixer ben tard. Per això, per a prevenir el contagi dels polls convé avançar-s’hi i, en cas de sospita que el nen pugui estar en contacte amb un company que ja en tingui, s’ha de revisar a consciència el seu cap. I no n’hi ha prou de fer-ho una sola vegada o de forma puntual, cal vigilar-lo cada dia amb paciència, una llemenera i un drap blanc. La llemenera, pinta de pues específica per a polls, és el més eficaç per a la revisió i, si es dóna el cas, per a retirar els polls adults i les cries, si n’hi hagués. És fonamental que l’espai entre les pues no superi els 0,2 mm i són preferibles les llemeneres amb pues de metall, per la major rigidesa. Convé passar la llemenera amb els cabells humits i suaus (cal usar un condicionador en la rentada) i en un lloc ben il·luminat.

Les locions i els xampús no serveixen per a prevenir

/imgs/20100401/salud1-4.jpg
Una vegada segurs que els paràsits han pres el cap del nen, hem d’informar-ne l’escola perquè avisin els altres pares. Aquest sí que és el moment d’aplicar pediculicides, insecticides d’ús extern que es venen en farmàcies en forma de xampús, esprais, locions i fins i tot colònies i que ataquen el poll i la llémena fins a provocar-los la mort. Aplicar-los abans de saber de ciència certa si el nen té polls és un error: els insecticides no s’han de fer servir com a preventius perquè, a banda que ocasionalment poden causar efectes secundaris, a la llarga els polls es podrien fer resistents als tractaments. La majoria dels pediculicides es componen de permetrina, malathion o lindane. Les piretrines han de ser la primera opció i, entre aquestes, els productes que en contenen en una concentració de l’1%, la més convenient perquè destrueix les llémenes i els polls amb efectes adversos molt escassos. En segon lloc, es recomana l’ús de malathion. I quant al format que garanteix millor el contacte del producte amb el cuir cabellut de l’infestat, els millors són els gels i les locions. En tot moment s’han de seguir les indicacions del fabricant del producte per a una administració correcta, però cal saber que hem d’aplicar-ho per tot el cabell per a garantir una distribució homogènia del tractament.

Això de gratar s'acabarà
 • /imgs/20100401/salud1-5.jpg
  La tardor i la tornada a escola són dates celebrades pels polls: és l’època de les miniplagues als col·legis. Per això, i encara que no hagi estat avisat a l’escola de la presència d’aquests molests inquilins, vigili de prop el cap dels seus fills petits.
 • Ni salten, ni volen ni els transmeten els animals domèstics. L’única forma de contagi dels polls és de cap a cap. Per això, eviti que els nens s’intercanviïn els lligacuetes, les pinces, els ganxets, les ulleres… Qualsevol article que hagi estat en contacte amb els cabells.
 • Per a revisar els cabells es necessita una llemenera, un pinta de pues estretes i molt poc separades les unes de les altres perquè els polls no s’escapin. Cal fer un autèntic devessall de paciència per a passar aquesta pinta floc a floc. Utilitzi un drap blanc per a dipositar-hi els paràsits trobats i veure amb facilitat.
 • Fa servir un condicionador en la rentada dels cabells dels nens: eliminarà nusos i embolics en els cabells, i el pas de la llemenera molestarà menys els nens.
 • Las primeres zones en què cal passar la llemenera: el bescoll i la part posterior de les orelles, els llocs preferits dels polls perquè hi troben calor i seguretat.
 • Per si mai ha vist un poll: tenen una mida semblant a la d’una llavor de sèsam i són foscs. Pari una atenció especial als ous, d’aspecte semblant al de la caspa; es distingeixen d’aquesta perquè les llémenes s’enganxen amb força als cabells.
 • Una vegada constatat que el nen té polls, apliqui-li els tractaments antiparasitaris. Però no abans, perquè no serveixen per a prevenir el contagi de polls ni per a repel·lir-ne la presència. Només s’han d’utilitzar quan ja són al cap dels nens.
 • Llegeixi les instruccions d’aplicació del producte, i respecti els temps, les repeticions i qualsevol altra recomanació del fabricant. Si no, és molt probable que el tractament falli i hagi de repetir el procés des del principi.
 • Encara que hagi aplicat el tractament amb èxit, segueixi amb les revisions periòdiques per a comprovar els resultats del producte.