Errenta edo kreditua ordaindu, hortxe kezka: alogeran bizi ala edukitzea