Casament o parella de fet: pros i contres

Em caso o m'ajunto?

Encara que el nombre d'unions estables de persones no casades continua creixent a Espanya, aquesta opció de convivència encara té grans desavantatges legals i econòmics.
1 Novembre de 2018
Img entrevista listado 1281

És millor casar-se o fer-se parella de fet?

No hi ha una fórmula millor o pitjor, sinó que depèn de factors personals, socials i religiosos (entre d’altres) que fan propis els qui formalitzen la relació.

Les parelles de fet juguen amb desavantatge?

Es tracta de figures diferents, ja que si el matrimoni o la parella de fet tinguessin els mateixos efectes, no tindria sentit diferenciar-los. Però l’important és que s’està reconeixent la naturalesa jurídica de les parelles de fet, i acostant-la a la del matrimoni. La unió de fet no té altre propòsit que el de conviure com ho fan els cònjuges. Cal adaptar tots aquests drets.

Quin és el desavantatge més important en relació amb el matrimoni?

A efectes legals, un dels obstacles més grans és el de la pensió de viduïtat, que és més difícil quan has conviscut durant anys sense estar casat. Per a gaudir d’aquest dret és gairebé obligatori estar inscrit en el registre, tenir un nivell d’ingressos baix i una durada de convivència determinada, entre altres requisits que varien segons cada comunitat. Un altre desavantatge concerneix a les herències, però queda resolt amb el testament.

Li plantejo un escenari: “Si vaig comprar jo el pis, què passa si soc una parella de fet i em separo?”

Algunes comunitats, com Madrid, permeten a les parelles de fet escripturar els pactes que regiran durant la convivència i després. En cas de no fer-ho, el normal és que els dos membres suportin les càrregues de manera equitativa i en funció de la seva capacitat econòmica. Amb tot, caldria estudiar les aportacions de cadascun per a determinar els possibles drets de crèdit que puguin tenir respecte de l’altre.

I si soc un matrimoni?

En aquest cas, depèn de si estem en règim de guanys o de separació de béns, però en general, com indica el Codi Civil, “cada deutor respon personalment amb el seu patrimoni”. Si no fos suficient, es podria sol·licitar l’embargament dels béns de guanys.

Si vaig aportar més al compte comú i em separo, quines diferències n’hi ha?

Les aportacions es podrien repartir per igual a l’hora de liquidar. En general és així, tret que acreditem que hem aportat més diners. En aquest sentit, els extractes bancaris són molt importants, ja que permeten demostrar l’origen i la destinació d’un capital. En el matrimoni, depèn de nou si és règim de guanys o separació de béns.