DEVOLUCIÓ ÍNTEGRA ALS USUARIS AFECTATS PER CLÀUSULES TERRA