Vianant: no sempre és innocent

Els vianants, molt sovint víctimes i infractors, poden ser sotmesos a controls d'alcohol i drogues quan infringeixin la llei i estiguin implicats en accidents de trànsit
1 Juny de 2014
Img economia domestica listado 211

Vianant: no sempre és innocent

Cada dia, els accidents de trànsit trunquen la vida de centenars de ciutadans. És un dels “càncers” als quals s’enfronta la societat actual. I no només afecten els passatgers dels vehicles, sinó també els vianants. De fet, aquests són el segon grup amb més morts en accidents a la via pública, per sobre fins i tot dels motoristes, i fins en el 70% dels casos, després d’ingerir drogues o alcohol.

/imgs/20140601/economia.jpg

Per combatre aquestes xifres tan inquietants, el Congrés dels Diputats va aprovar el mes de març la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària (ja en vigor des del 9 de maig). En aquesta, s’estableix l’obligació de sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues, tant si es condueix un vehicle com si s’és un usuari de la via implicat en un accident de trànsit o que hagi comès una infracció.

A més de les normes de la nova llei, el vianant té una sèrie de deures recollits en el Reglament de Circulació i oblidats sovint o fins i tot desconeguts pels vianants.

Víctimes i infractors

El nombre de vianants que van morir a la carretera va caure un 11%, respecte d’anys anteriors segons dades de 2012. En ciutat, les xifres tenen una altra tendència: pugen les morts entre el 2011 i el 2012, en concret de 222 a 232 persones. Tot i ser les víctimes, per paradoxal que pugui resultar, en el 40% dels casos aquests transeünts també van ser els infractors.

Qui no ha travessat mai la carretera amb el semàfor vermell o fora del pas de vianants? Ni tan sols la presència dels més petits (per allò de donar exemple) ens atura. I les xifres no enganyen. Segons el Reial Automòbil Club d’Espanya (RACE), la infracció més habitual que cometen els vianants és creuar per llocs inadequats. Gairebé la meitat dels vianants atropellats ho fa fora dels passos habilitats o amb el semàfor vermell.

Obligacions
/imgs/20140601/economia2.jpg

Amb la nova Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, els vianants estaran obligats a sotmetre’s a controls de detecció d’alcohol o presència de drogues en l’organisme en el cas d’estar implicats en un accident de trànsit o d’haver comès qualsevol altre tipus de conducta que infringeixi la norma. La multa ascendiria a 1.000 euros.

Per tal d’evitar aquestes i altres males pràctiques que posen en risc la vida, el Reglament General de Circulació estableix les conductes sancionables per a un vianant. Algunes són les següents:

/imgs/20140601/economia3.jpg

  • Travessar només quan el semàfor està verd. Tothom, fins els més petits, coneix aquesta regla. Així i tot, són molts els qui la incompleixen. Per això, és convenient recordar que no es pot travessar un carrer quan el semàfor està vermell. I si està verd i parpellejant, la norma indica que s’ha d’alleugerir la marxa i acabar de travessar, però no començar mai a passar a l’altre costat del carrer en aquest moment.
  • Saber per on hem de transitar. Els vianants han de caminar, per norma, per la zona per als vianants, excepte quan no hi n’hagi o aquesta sigui impracticable. En aquest cas, es pot fer pel voral o, si no n’hi ha, per la calçada. Cal no oblidar, a més, que fora de poblat els vianants han d’anar per l’esquerra. Al nucli urbà, però, es pot caminar tant per la dreta com per l’esquerra. Hi ha algunes excepcions en què és possible circular pel voral o per la calçada, encara que hi hagi zona per als vianants. Si es porta un objecte voluminós o s’empeny un vehicle de dimensions reduïdes que no sigui de motor i la seva circulació per la zona per als vianants pogués constituir una molèstia considerable. També, els grups de vianants que formen festeig i les persones amb discapacitat que transitin en cadira de rodes amb motor o sense i vagin a la velocitat del pas humà.
  • Caminar per una autovia. Està prohibit, tret que sigui necessari anar fins a un pal de socors o en cas que es tingui una avaria o hi hagi una emergència.
  • Utilitzar l’armilla reflectora. Sempre que se surti d’un vehicle i s’ocupi la calçada o el voral, el conductor -en aquest cas, ja seria vianant- se l’ha de posar. És recomanable, a més, que l’utilitzin tots els ocupants del cotxe quan estan fora del vehicle encara que no sigui obligatori. Es poden evitar molts atropellaments amb una mesura tan senzilla.
  • Passos a nivell. En aquests encreuaments, cal extremar la prudència i aturar-se sempre a la zona per als vianants fins que es doni pas. Una vegada oberta la barrera, s’ha de travessar amb rapidesa després d’assegurar-se que no hi ha cap risc. En els passos a nivell on no hi ha barrera, s’ha de respectar la zona de pas i creuar-lo sense demora després d’examinar-ne el risc.
  • Agents responsables del trànsit. És obligatori seguir sempre les indicacions dels policies i de la Guàrdia Civil. A més, s’han de complir les ordres del personal d’acompanyament de vehicles especials i de tots aquells que regulen el pas durant les obres. Aquests operaris, al seu torn, han d’estar identificats de manera convenient i prestar-se a la identificació sempre que ho requereixi el vianant.