Li cobren el router quan canvia de companyia tot i que li van dir que era gratuït