La companyia de mudances no es fa responsables de cops i ratllades en els mobles