Com podem mantenir una casa més ecològica i estalviar diners

Llars més econòmiques i ecològiques

Evitar el mode en espera dels aparells o utilitzar bombetes de baix consum són, entre d'altres, mesures que redueixen el pressupost de la llar i ajuden a ser més respectuosos amb el medi ambient
1 Octubre de 2010
Img eco domestica listado 401

Llars més econòmiques i ecològiques

/imgs/20101001/eco-domestica1.jpg
Gastar menys diners a casa, cuidar el medi ambient i mantenir una bona qualitat de vida no és una cosa pròpia del passat, ni molt menys impossible. Per a aconseguir-ho, l’equip d’economia i de medi ambient d’EROSKI CONSUMER assegura que n’hi ha prou de seguir unes senzilles pautes, a l’abast de qualsevol ciutadà. Reduir la despesa en electricitat i en aigua, controlar la climatització i l’aïllament, cuidar la il.luminació i utilitzar materials naturals a la llar són alguns dels consells. Per descomptat, tampoc no s’han d’obviar les tres erres de l’ecologisme: reduir, reutilitzar i reciclar.

“Tallar-se” amb l’aigua i l’electricitat

Els electrodomèstics són cada vegada més nombrosos a les llars i necessiten més energia. Per això, convé utilitzar-los el mínim possible i triar els aparells que garanteixin una eficiència més exigent que la classe A, com ara la A+, tal com assenyala el nou etiquetatge aprovat per la Unió Europea. L’ús que es fa d’aquests aparells també influeix en el seu consum: un frigorífic ple consumeix menys electricitat que un de buit, el mateix resultat que s’aconsegueix amb l’ús de programes en fred o tebis en la rentadora i el rentavaixelles o utilitzar el microones en comptes del forn. Evitar l’ús del mode en espera, un ocult però important “vampir elèctric”, repercuteix de manera positiva en la butxaca del ciutadà.

L’aigua, com l’electricitat, és un recurs cada vegada més valuós i escàs. Tot i això, els consumidors tenen al seu abast diverses fórmules per reduir la despesa d’aigua de la casa, en general, i del bany, la cuina o el jardí, en particular, sense que això afecti la seva qualitat de vida. Substituir el bany per la dutxa, mantenir en bon estat les aixetes i altres sistemes o utilitzar aparells que economitzen l’ús de l’aigua, com les aixetes monocomandament o els reductors de cabal, o d’altres que reutilitzen l’aigua usada a casa o la que prové de la pluja, són algunes pautes bàsiques.

Dispositius d’aixeta que disminueixen la despesa d’aigua

 • /imgs/20101001/eco-domestica2.jpg
  Airejadors: S’enrosquen a l’aixeta i costen entre 16 i 20 euros. Generen un raig d’aigua gasificat en barrejar aigua amb aire.
 • Aixetes monocomandament: Reemplacen les de dos comandaments per controlar millor la pressió i la temperatura de l’aigua.
 • Cartutxos termostàtics: S’insereixen a l’aixeta per evitar el canvi complet de les aixetes i permeten aconseguir la temperatura d’aigua desitjada sense mantenir l’aixeta oberta durant un temps llarg.
Energia renovable a l'abast de la butxaca

Una altra opció cada vegada més requerida per la societat es basa a equipar la llar amb sistemes d’energia renovable, de manera que el mateix consumidor genera la seva pròpia electricitat, sempre neta, amb la qual es proveeix les necessitats de la llar. Per a instal.lar un d’aquests sistemes, diverses institucions ofereixen interessants subvencions. Algunes d’aquestes són:

 • Ens Basc de l’Energia (EVE): 94 403 56 00 – 94 403 56 24 ayudaseveidae@eve.es, www.eve.es
 • Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE): 913 14 66 73 – 91 456 49 00 ciudadano@idae.es, www.idae.es
 • Institut de Crèdit Oficial (ICO) (Pla VIVE): 900 121 121 – 91 592 16 00 ico@ico.es, www.ico.es

Com podem reduir la despesa de la cisterna?

/imgs/20101001/eco-domestica4.jpg
Segons la normativa europea, les cisternes han de tenir una càrrega de nou litres però, actualment, hi ha alguns models que utilitzen menys càrrega i proporcionen el mateix nivell de prestació a l’usuari. Hi ha alguns dipòsits que registren una càrrega de sis litres i uns altres en què hi ha una doble càrrega, d’acord amb la necessitat del seu ús.

Reduir la quantitat d’aigua que s’utilitza en la cisterna no és gaire complicat. S’ha de canviar el mecanisme de descàrrega per aconseguir diferents tipus de cabal en funció de la quantitat que es necessiti. Sempre que sigui possible, és aconsellable optar per aparells que permetin una descàrrega llarga i una altra de curta, o la interrupció de la descàrrega quan no es necessita tanta aigua. Una altra forma simple, eficaç i econòmica d’aconseguir la reducció del volum en la descàrrega és introduint una ampolla o una bossa plena d’aigua dins del dipòsit, que actuï com a contrapès, o regular el tancament del flotador perquè es talli abans l’entrada d’aigua.

Cuidar la il.luminació

La il.luminació representa entre la quarta i la cinquena part del consum elèctric en un habitatge, i fins i tot la meitat a les llars quan la lluminositat natural és deficient. Davant d’això també es poden assumir una sèrie de mesures, com ara obrir les finestres al màxim possible, pintar de colors clars les parets i els sostres (algunes marques reflecteixen la llum fins dues vegades més que unes altres), apagar els llums si no es necessiten, mantenir netes les tulipes i bombetes o instal.lar sistemes economitzadors d’energia.

Les bombetes de baix consum necessiten menys energia i duren més temps que les convencionals. L’ús de bombetes de baix consum serà creixent els propers anys per dos motius bàsics: aquests models necessiten menys energia i la seva durada és més gran amb relació a les convencionals, de manera que el medi ambient i l’economia dels ciutadans ho agraeixen. Guiades per aquests beneficis, les institucions han marcat un calendari progressiu d’eliminació dels principals models de major consum, que es va iniciar al setembre de 2009 i que culminarà al setembre de 2016.

Al mercat es poden trobar dos tipus de llums que estalvien: les làmpades compactes fluorescents (CFL) i les de cremador halogen (estalvien menys que les CFL, però fan una llum més brillant i l’encesa és immediata). Les CFL es coneixen de forma més genèrica com de baix consum. A Espanya, s’utilitzen uns 45 milions d’unitats CFL, segons dades de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Il.luminació (Anfalum). Fins a l’abril de 2010 es podia aconseguir una d’aquestes bombetes de forma gratuïta, gràcies a una campanya del Ministeri d’Indústria (MICYT) i de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE). Les CFL tenen el mateix principi de funcionament que els tubs fluorescents. Per això, poden substituir les làmpades incandescents sense necessitat de canviar la instal.lació i proporcionen un rendiment més gran: per a una mateixa potència consumida, aporten de cinc a deu vegades més flux lluminós. Ara bé, tot i que les seves prestacions han millorat els últims anys, encara no han aconseguit la lluentor de les convencionals i la velocitat d’encesa és una mica més lenta.

Utilitzar materials naturals

/imgs/20101001/eco-domestica3.jpg
L’ús de determinats productes químics als habitatges pot generar diversos problemes de contaminació. Per això, sempre que sigui possible, s’ha de recórrer a l’ús de productes i elements naturals. Per exemple, en comptes de pintures, pigments o vernissos industrials, es poden fer servir pintures i tractaments ecològics. En comptes de mobles de conglomerat o contraxapat i d’elements de decoració sintètics, és preferible decantar-se pels de fibres naturals, com la fusta (si és possible, amb certificació ecològica) o, en el moment de netejar la llar, recórrer a productes naturals.

A més, tal com recull l’escola de reciclatge d’EROSKI CONSUMER, no s’ha d’oblidar que les llars seran sempre més ecològiques si s’assumeixen les clàssiques tres erres (reduir, reutilitzar i reciclar), si s’utilitzen els punts nets per als residus que no es poden dipositar als contenidors o si també es recorre al compostatge casolà. I és que cal recordar que cada consumidor produeix de mitjana, al dia, 1,7 quilos d’escombraries, un total de 25 milions de tones anuals que, en bona part, acaben als abocadors.

Les mesures més efectives
 • Sempre que sigui possible, s’ha d’aprofitar la llum natural. L’astre rei proporciona llum i calor de forma gratuïta
 • L’ús de la calefacció en una llar pot suposar el 41% de la factura elèctrica. Si s’instal.len juntes o rivets a les finestres i les portes que evitin les fuites de calefacció, es tanquen les persianes quan es faci fosc i es corren les cortines per aïllar l’habitatge, s’estalvia fins a un 30% de les despeses.
 • Aïllar sostres i parets manté les habitacions a una temperatura fins a 10º C per sota de la que tindria una habitació no aïllada. Aquesta mesura pot representar un estalvi d’energia de fins a un 30%.
 • Els colors clars als sostres i a les parets exteriors reflecteixen el sol i, per tant, augmenten la sensació de lluminositat.
 • Quan es comprin electrodomèstics, cal optar per models que tinguin etiquetes energètiques més exigents fins i tot que la de la classe A. A més hi ha les classes A+ i A++, que permeten estalviar fins a un 70 % respecte d’un mateix electrodomèstic amb etiqueta D.
 • No és aconsellable que el gel campi a plaer al congelador. Eliminar la capa de gel abans que arribi els 3 mil.límetres de gruix aconsegueix estalvis energètics de fins al 30%.