La campanya de la Renda 2016 ja és aquí

El 5 d'abril passat va començar el termini per a fer la Declaració de la Renda amb noves deduccions per a les famílies i amb la possibilitat de rectificar si hi ha algun error
1 Maig de 2017
Img economia domestica listado 259

La campanya de la Renda 2016 ja és aquí

/imgs/20170501/concepto-renta.jpg

Ja està en marxa la campanya de la Renda 2016. Des del mes passat i fins al 30 de juny es pot presentar la Declaració de la Renda sempre que es faci per Internet. Si es lliura de manera presencial a les oficines de l’Agència Tributària (AEAT), la data indicada és l’11 de maig.

A continuació s’expliquen totes les novetats, a més de les claus que es necessiten per a afrontar amb èxit aquesta Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Novetats

Enguany es presenta davant Hisenda la Declaració de l’IRPF de l’exercici anterior, de 2016. Per a fer-ho ja no hi haurà disponible el Programa PADRE, que desapareix de manera definitiva. Se substitueix pel sistema Renda WEB (www.agenciatributaria.es/aeat.internet/renta.shtml), una plataforma que ja es va fer servir l’any passat (tret dels declarants d’activitats econòmiques) i que es generalitza per a tots els contribuents, amb independència de la naturalesa de les rendes.

D’altra banda, també es pot sol·licitar la rectificació d’autoliquidació de l’impost a través de la mateixa Declaració si s’han comès errors o s’ha produït algun oblit. La Declaració fa les funcions d’escrit de sol·licitud de rectificació d’autoliquidació, però per a fer-ho cal marcar la casella de sol·licitud de rectificació.

A més, es recullen novetats en les deduccions a les famílies. L’Agència Tributària engega un tràmit addicional relacionat amb aquestes deduccions: els contribuents que no estiguin obligats a presentar Declaració podran cedir el dret a la deducció a favor d’un altre contribuent que tingui dret respecte del mateix descendent, ascendent o família nombrosa.

Terminis

El calendari de la campanya d’enguany va començar el 5 d’abril i acaba el 30 de juny. Per tant, ja es pot lliurar per Internet la Declaració de la Renda i Patrimoni 2016 i a partir de l’11 de maig també es pot presentar en entitats col·laboradores, comunitats autònomes i oficines de l’AEAT.

Així, en tots dos casos, l’últim dia per a fer-ho és el 30 de juny, encara que cal aclarir que l’esborrany i la Declaració de la Renda amb resultat per ingressar amb domiciliació en compte té com a termini quatre dies abans, el 26 de juny.

Passos

Si s’opta per fer-la de manera telemàtica amb el sistema Renda WEB, s’hi accedeix a través de la Seu Electrònica de l’AEAT i, en la pràctica, suposa una proposta de liquidació com l’antic esborrany, tal com explica l’advocada Elena Fernández-Cotarelo, encara que inclou totes les rendes, amb independència de la seva naturalesa (rendes del treball, de capital i d’activitats econòmiques).

Convé recordar, tal com indiquen tots els experts, que cal comprovar totes les dades per si hi hagués algun error i que també és fonamental consultar un professional expert en la matèria amb la finalitat d’aplicar de manera correcta totes les reduccions i deduccions fiscals a què es té dret.

Conseqüències si no es presenta

/imgs/20170501/renta.jpeg

Si no s’està obligat a presentar Declaració i no es lliura, no hi ha cap conseqüència ni s’iniciarà un expedient sancionador. Entre altres situacions, no cal presentar la Declaració quan el 2016 s’hagin obtingut rendes procedents exclusivament de rendiments íntegres del treball amb el límit de 22.000 euros anuals, quan procedeixin d’un sol pagador.

En cas de no estar obligat a presentar la Declaració, fins i tot sabent que hagués sortit a retornar, l’AEAT no procedirà d’ofici a la devolució i el contribuent hi perdria el dret. No obstant això, si hi ha l’obligació i no es presenta, una vegada detectada aquesta irregularitat per part de l’Administració, s’obriria un expedient sancionador.

Devolucions

La Declaració pot sortir a ingressar o a tornar. El termini per a la devolució en aquelles que surt a tornar finalitza el 31 de desembre de 2017, per la qual cosa fins a aquesta data l’AEAT té termini legal per a tornar sense interessos. Ara bé, tret de supòsits especials -declaracions amb rendes complicades o que necessiten comprovació-, la devolució és ràpida.

Així i tot, no hem de preocupar-nos si la devolució triga, perquè pot haver-hi diferents motius, com haver-la lliurat al final del termini o haver fet una Declaració complexa que requereixi una revisió detallada.

Conjunta o separada

Per a poder triar, cal fer càlculs i determinar què convé. Cada any es pot fer d’una manera, perquè el fet d’optar per la tributació conjunta o individual un any no vincula la unitat familiar per a exercicis successius.

Això sí, un cop efectuada l’opció en l’exercici, només es podrà modificar dins del termini reglamentari de presentació de declaracions d’aquest exercici.

Desgravar pels fills

Hi ha deduccions estatals per descendents segons el nombre de fills inclosos en la unitat familiar, segons l’edat, etc. També hi ha deduccions autonòmiques depenent de cada comunitat autònoma, per naixement o adopció de fills, adopció internacional de nens, família nombrosa, despeses educatives…

En cas de dubte, és convenient assessorar-se a l’hora de fer la Declaració per a no perdre cap d’aquests beneficis.

Comunicacions amb l’Agència Tributària

L’Agència Tributària ha engegat una aplicació perquè el ciutadà pugui deixar el seu número de mòbil o un correu electrònic i, així, poder rebre alertes i notificacions d’Hisenda de manera instantània, còmoda i senzilla.