Companyies energètiques: nous contractes amb serveis afegits

Un descompte més gran en la factura de llum o gas pot comportar de forma obligatòria la contractació de més productes
1 Maig de 2017
Img economia domestica 2 listado

Companyies energètiques: nous contractes amb serveis afegits

/imgs/20170501/rayo-energia.jpeg

Contractar una nova tarifa de llum o de gas pot incloure l’obligació de sumar algun servei addicional. I això ocorre, sobretot, quan el client vol que se li apliqui alguna promoció. No obstant això, no sempre surt a compte, per la qual cosa convé conèixer quins són els serveis extra que acompanyen les tarifes energètiques, així com quins són els tres serveis addicionals més recurrents quan es contracta l’energia per a la casa: el manteniment de la instal·lació elèctrica i del gas i la protecció de pagaments.

Manteniment de la instal·lació elèctrica

Si l’usuari decideix fer el salt al mercat lliure, ha de tenir en consideració certes particularitats. Per exemple, que algunes de les grans companyies ofereixen rebaixes a canvi de contractar algun extra. I és que, si en alguna cosa es diferencia aquest mercat del regulat és que, igual que poden oferir descomptes, també poden exigir la contractació de serveis addicionals.

Si l’usuari es decanta per una tarifa d’electricitat en una de les grans comercialitzadores del país, amb aquesta s’inclou el manteniment de la instal·lació elèctrica. Aquest cobreix les reparacions i la mà d’obra durant unes hores, així com el material (fins a un màxim d’uns 50 euros). En funció de l’empresa, el cost varia entre els 3,50 euros mensuals i els 7,20 euros al mes. És a dir, a final d’any es pagarà més de 86 euros per un servei que, possiblement, no s’havia plantejat contractar.

Manteniment de la instal·lació del gas

En el sector del gas, les comercialitzadores també poden incorporar el manteniment de la instal·lació com un plus obligatori. En general, va acompanyat d’un descompte vistós, com un 50% de descompte en l’energia i fins al 100% del terme fix. Ara bé, què cobreix aquest servei i quant s’hi abonarà?

En primer lloc, cada companyia inclou més o menys prestacions dins del servei en si. Amb tot, és comú que ofereixin la revisió de la caldera (l’obligatòria i una d’anual de seguiment) i l’atenció d’avaries (amb mà d’obra i materials, fins a un cost màxim). El preu oscil·la entre els 6 euros i els 11 euros mensuals o fins a 132 euros l’any.

Un cop més convé fer-se aquesta pregunta: compensa el descompte respecte de l’import del servei extra? Si es té en compte que per a un consum de gas natural de més de 5.000 kWh, el terme fix d’un any són 104 euros, encara s’estarien pagant 28 euros més. Ara bé, si el servei interessa, aquesta és una bona fórmula per a abaratir el seu cost.

Protecció de pagaments

Aquest servei només l’exigeix una empresa i, per a sort dels seus clients, no incrementa la factura a final de mes. En aquest cas no es té un benefici sobre el preu, però sí certa tranquil·litat, ja que garanteix el pagament de les factures si hi ha situacions de desocupació, hospitalització o incapacitat. Això sí, la cobertura és més limitada que en altres comercialitzadores, cosa normal si es té en compte que no s’abona res per aquest servei.

La garantia per desocupació estableix un període de carència de 60 dies, en el qual no cobreix l’aturat. A més, serà primordial que el contracte sigui indefinit, de més de 13 hores setmanals i amb una antiguitat mínima de sis mesos. Per últim, cal estar registrat en el Servei Públic d’Ocupació Estatal (antic INEM) com a aturat, en cerca d’un nou lloc de treball i cobrant la prestació pública. En definitiva, uns límits bastant clars per 325 euros que cobriria l’assegurança.

Dubtes en l’elecció

No hi ha elecció dolenta, ja que dependrà de l’interès del consumidor. Si ja es tenia pensat incloure el manteniment de les instal·lacions, una tarifa que el tingui pot suposar un estalvi d’uns quants euros, ja que el compensen amb descomptes més grans. En canvi, si algú es veu obligat a contractar un servei en el qual no havia pensat, el millor serà fer un pas enrere i comparar el que costarà de més davant l’estalvi que ofereixen en la tarifa.

En aquest sector, la picaresca de les companyies és més que evident. Mentre que els descomptes són cridaners, ja que poden arribar al 100% sobre una de les variables, l’estalvi real és de molt pocs diners. Per això, sempre és important posar en una balança el preu del servei addicional i els diners que s’estalviarà en contractar-lo.

Consells en l'elecció de la tarifa

/imgs/20170501/gas-bombillas.jpeg

  • Comparar preus. Aquesta pot ser la part més complexa, ja que existeixen moltes tarifes i els costos no són fàcils de recordar. Per això, el truc es troba a acudir a un comparador gratuït de tarifes de llum i gas que faciliti la tasca.
  • Alerta amb els descomptes. Si una tarifa atreu pel descompte que pot aplicar, cal sospitar. Abans de contractar aquesta tarifa s’ha de consultar quina és l’oferta real, ja que un descompte sobre la potència o l’energia pot suposar només un parell d’euros d’estalvi a l’any. D’altra banda, hi ha moltes ofertes que recullen una rebaixa, si es contracta algun servei addicional. Si aquest és el cas, convé no acceptar.
  • Alerta amb les permanències. És possible trobar un compromís de permanència d’almenys 12 mesos en les tarifes de llum i gas. No obstant això, el mercat és ple d’opcions individuals que ja esquiven aquesta clàusula. Per tant, per què cal seguir lligant-se?