Sota la lupa

YOSOY CHOCOAVENA

Aquesta beguda es vol distingir pel sabor afegint-hi ingredients com el cacau i les avellanes. En realitat, aquests compostos hi tenen una presència merament testimonial. A més, encara que no porta sucres afegits, té un contingut en sucre molt elevat.
1 Juny de 2022

YOSOY CHOCOAVENA

Dos ingredients destacats, en quantitats molt petites

Destaca la presència de civada amb paraules, i la de cacau i avellanes amb dibuixos, per aquesta raó ha de declarar la quantitat de cadascun: conté un 22% de civada, un 1,3% de cacau i un 0,7% d’avellanes torrades. La quantitat de civada és bastant elevada comparada amb altres begudes de civada del mercat que en contenen entre un 8% i un 15%. El cacau i les avellanes es troben en quantitats molt petites que només compleixen la funció de donar aroma al producte. Cal assenyalar el contingut en calci i vitamina D, que haurien estat suficient per a fer la declaració nutricional “alta en calci i vitamina D”, encara que no està destacat en l’etiqueta. Els dos compostos s’hi afegeixen com a ingredient, no procedeixen de les matèries primeres principals.

El cacau no és xocolata

La denominació legal de venda és “beguda de civada, cacau i avellanes”, una denominació descriptiva que informa sobre dades bàsiques de la seva composició. El terme “chocoavena” és un nom comercial que pot evocar la presència de xocolata, tot i que en realitat només porta cacau. No hi ha incompliment, ja que indica només “choco”.

Sense sucres afegits, però amb molt de sucre

L’esment “sense sucres afegits” està regulat i es pot fer sempre que a l’aliment no s’hagin afegit sucres simples (monosacàrids i disacàrids) ni ingredients usats per les propietats edulcorants. Com que conté sucres naturalment presents en les matèries primeres veiem l’esment obligatori “conté sucres naturalment presents”. Tot i no contenir sucres afegits sí que té una gran quantitat de sucres simples (9,6 g / 100 ml) procedents majoritàriament de la civada. En aquest cereal sencer pràcticament no hi ha sucres, però aquests s’alliberen durant el tractament tecnològic necessari per a fabricar la beguda. Es consideren sucres lliures i una sola ració de 200 ml (la que es descriu en l’etiqueta) aportaria el 77% dels 25 g de sucres lliures que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera la quantitat màxima ideal diària recomanable.

Els additius no influeixen en les seves propietats nutricionals

A l’envàs es destaca que no porta additius. Una idea que es reforça a la cara posterior amb la frase “Creiem en una alimentació d’etiquetes més netes i sense additius”. És un mer reclam, ja que tots els additius estan avaluats científicament i autoritzats, per tant la seva presència o absència no suposa una variació en la qualitat del producte. De fet, l’alga Chondrus crispus s’utilitza com a ingredient en aquest producte perquè tecnològicament dona una textura apropiada pel fet que aporta carragahen, un hidrat de carboni que té propietats espessidores, gelificants i estabilitzants. El carragahen, una vegada extret de l’alga, passaria a ser un additiu, l’E-407. En aquest cas no s’utilitza directament el carragahen, sinó l’alga d’on s’extreu i, per això, no es considera un additiu, però és exactament el mateix compost.

Transparència o no…

Amb la frase “Estem tan orgullosos de la nostra llista d’ingredients que hem decidit posar-la davant” es pot interpretar que l’enumeració que apareix al frontal és la llista que exigeix la legislació, però no és així. La que té validesa legal és la que apareix a la part posterior, ja que la norma obliga que estigui encapçalada per un títol en què consti la paraula “ingredients” i que s’indiqui la quantitat dels compostos destacats, cosa que no es fa al frontal. Aquesta llista és simplement una enumeració amb l’objectiu de donar més valor al producte i una sensació de transparència.

Conclusió

Dos dels tres ingredients destacats es troben en un percentatge molt petit, de manera que només aporten aroma. El contingut en civada és bastant superior al d’altres begudes similars (22%), la qual cosa pot justificar que el preu sigui un 30% superior que la beguda de civada convencional de la mateixa marca. Malgrat això, aquesta quantitat de civada fa que aquesta beguda contingui més sucres simples que la versió convencional (9,6 g/100 ml enfront de 5,4 g/100 ml), una opció nutricional més bona. La gran quantitat de sucres fa que sigui un producte de consum ocasional. Encara que l’etiquetatge compleix la legislació, pot confondre al consumidor: pot semblar que no conté sucre, però sí que en porta; destaca que no porta additius, però incorpora ingredients, com les algues, que fan les mateixes funcions que els additius.

NUTRI-SCORE

La valoració obtinguda és B, sobretot pel contingut de sucre, que baixa la nota d’una A. Nutri- Score no determina si un producte és saludable o no per si mateix, sinó que s’ha de fer servir per a comparar altres aliments de la mateixa categoria. Altres begudes vegetals sense sucres afegits com la de soia obtenen una A, ja que no contenen sucres simples i presenten una quantitat de proteïna més alta. Serien una opció nutricional més bona.