Doutor Jorge Soto, vicepresidente primeiro da Asociación Española de Dermatoloxía e Veneroloxía (AEDV)

"Para realizar unha depilación seria e profesional, hai que acudir antes a un dermatólogo que estude a nosa pel"

1 julio de 2015
Img entrevista 2 listado 233

É agresivo para a pel depilarse?

A eliminación do pelo é unha agresión controlada e segura cando se cumpren certos requisitos. É unha práctica habitual que, nalgúns casos, se utiliza como tratamento para enfermidades da pel.

Para que persoas pode estar especialmente indicada?

En certas situacións patolóxicas, como mulleres con exceso de pelo na cara ou no peito (hirsutismo), ou en pacientes con infeccións recorrentes relacionadas co folículo piloso, a depilación pode ofrecer un nivel de resultados excepcional se se combina cun adecuado tratamento farmacolóxico. Sen esta combinación, será un fracaso absoluto.

Hai métodos máis agresivos ca outros?

Calquera acción sobre a pel ten beneficios e efectos prexudiciais. Neste caso, a balanza inclínase en favor dos beneficios. A medida que avanzamos cara a tratamentos máis eficaces, como o láser, o instrumento que se utiliza ten maior capacidade de destrución selectiva de tecido. Como consecuencia, o terapeuta debe ter formación en física e medicamento. Esta formación, que debería esixirse, garante os mellores resultados e o mínimo risco.

Como funciona a depilación láser?

Require varias sesións para debilitar a raíz do pelo. Dependendo da tecnoloxía utilizada, o número de sesións será moi variable. En mans dun profesional especializado sempre permite lograr bos resultados e as complicacións que poidan xurdir pódense resolver se o tratamento se realizou nun contexto con experiencia e coñecementos adecuados. Sen experiencia e formación, os riscos son moito maiores.

E inocua a depilación definitiva?

Non existe a depilación definitiva, senón de longa duración. Os métodos de depilación precisan de experiencia e coñecemento especializado para conseguir un efecto duradeiro e sen riscos. En mans do mellor profesional e coa mellor tecnoloxía, elimina case o 80 % ou 90 % do pelo e, en moitos casos, é case definitiva. A depilación con fontes de luz e láser realizadas en centros médicos, onde o tratamento o realiza ou controla directamente un médico, é un procedemento moi seguro. Con todo, en mans inexpertas obteranse resultados mediocres e, desgraciadamente, nalgúns casos, pódense provocar queimaduras e outras secuelas.

É este tipo de depilación un método inofensivo que se pode realizar en case calquera sitio sen riscos?

Só os especialistas con formación acreditada deberían realizar estes tratamentos. Un dermatólogo cumpre cos requisitos de coñecer ben a pel do paciente e ter unha excelente formación na tecnoloxía que se utiliza, pode brindar indicacións previas, é capaz de previr as complicacións e, cando xorden, pode resolvelas sen secuelas para o paciente.

Existen moitas ofertas no mercado. Como se pode elixir un bo método?

Para elixir un centro, hai que ter en conta a formación do persoal e coñecer a tecnoloxía coa que vai realizarse o tratamento. As diferenzas nestes dous factores xustifican a diferenza de resultados e riscos que se asumen.

Que precaucións hai que tomar antes de someterse a un tratamento deste tipo?

Para realizar unha depilación seria e profesional, hai que acudir previamente a un dermatólogo que estude a nosa pel, nos indique o tratamento máis axeitado, o momento adecuado e como coidar a pel durante e despois do tratamento.

Hai zonas do corpo onde non sexa conveniente depilarse?

Pódese realizar a depilación en calquera parte do corpo. Pero hai algunhas zonas máis sensibles que requirirán uso de anestesia tópica para diminuír as molestias, que só a pode receitar un médico.

Que coidados se deben ter coa pel despois do tratamento?

Recoméndase unha boa hidratación e evitar a exposición directa ao sol durante a semana posterior ao tratamento.

Que papel desempeña o ton da pel nas depilacións con láser ou luz pulsada?

O fototipo é un aspecto moi importante que hai que ter en conta. Canto máis clara sexa a pel, máis elevada pode ser a enerxía que se utilice. Con iso, acurtamos o número de sesións e diminúese o risco de queimaduras.

Son eficaces os electrodomésticos de depilación definitiva?

Os dispositivos de uso doméstico son sempre dunha potencia menor e moi pouco efectivos. No mellor dos casos, e cunha constancia no seu uso pouco probable, servirían para axudar a manter resultados obtidos mediante os dispositivos de uso médico. Mal utilizados, poden provocar queimaduras graves que poden deixar secuelas.