Grandes beneficios para grandes familias

Os organismos públicos, así como algunhas empresas, bonifican os fogares de máis de tres fillos con descontos e axudas sociais
1 Outubro de 2012
Img economia domestica listado 133

Grandes beneficios para grandes familias

As familias numerosas deben afrontar, na maioría dos casos, unhas cargas económicas superiores á media dos fogares. Con tres ou máis nenos na casa, chegar a fin de mes pode ser moi difícil en España. Compras por xunto, organización extrema e plans de lecer baratos son algúns dos hábitos necesarios, aínda que non sempre son suficientes. Conscientes desta realidade, moitos organismos públicos, así como algunhas entidades privadas, bonifican a este colectivo de fogares extensos con diferentes beneficios sociais, axudas e descontos especiais.

Existen 487.354 familias numerosas oficiais en España, é dicir, que teñan o título de Familia Numerosa, segundo os últimos datos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Estes fogares poden acceder a axudas estatais de carácter xeral, recollidas na Lei 40/2003, de protección ás familias numerosas. Pero, ademais, as casas con máis de tres fillos poden beneficiarse de descontos e vantaxes que ofrecen empresas de distintos sectores, a través do programa denominado Plan+Familia. Para iso é necesario pertencer a algunhas das preto de 80 asociacións locais, provinciais ou autonómicas que forman parte da Federación Española de Familias Numerosas.

EROSKI CONSUMER seleccionou algúns dos descontos e axudas máis interesantes aos que teñen acceso estas familias:

Vivenda e gastos do fogar

 • Acceso á vivenda e IBI: os concellos dos municipios españois benefician as familias numerosas cunha bonificación sobre a cota íntegra do imposto anual que deben aboar pola súa vivenda habitual. Os descontos son diferentes en cada cidade e -en función da renda, número de fillos e do valor catastral da vivenda- poden ser ata o 90%. En calquera caso, é recomendable consultalo antes no concello e solicitalo con tempo. Ademais, as familias con tres fillos ou máis teñen preferencia na adquisición de vivendas de protección oficial (Lei 40/2003, de protección ás familias numerosas).
 • Axuda no fogar: estas familias contan cunha bonificación do 45% das cotas á Seguridade Social se contratan unha persoa para o coidado dos fillos e da casa. Para que as familias con tres ou catro fillos obteñan este beneficio é imprescindible que os dous proxenitores traballen fóra da casa. Aos fogares de categoría especial, a partir de cinco fillos, non se lles esixe ese requisito recollido na Orde da cotización para 2012, do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.
 • Bono social na tarifa da electricidade: desde xullo de 2009, as familias numerosas poden solicitar ás distribuidoras de luz e enerxía -coas que teñan contratada unha subministración coa tarifa de último recurso, é dicir, unha potencia máxima de 10 kW- o denominado bono social para consumidores máis desprotexidos. O bono social protexe fronte a futuras subidas da luz, xa que conxela a tarifa.

Educación

 • Universidades: todos os membros de familias numerosas benefícianse dun 50% (xeral) ou 100% (especial) de bonificación na matrícula de estudos de grao e posgrao nas universidades públicas do noso país; así como noutras taxas e servizos académicos, como na matrícula do exame de acceso (selectividade).
 • Acceso a centros públicos ou concertados: a condición de familia numerosa adoita terse en conta entre os criterios que puntúan para a admisión de alumnos. En calquera caso, as normas e os baremos adoitan cambiar cada ano nas distintas comunidades autónomas.

Por iso, convén consultar a información actualizada nas distintas asociacións de familias numerosas rexionais.

 • Escolas oficiais de idiomas: a rede española deste tipo de escola permite os estudantes membros de familias numerosas de categoría xeral beneficiarse dun desconto do 50% nos prezos de matrícula e do 100% en caso de categoría especial.
 • Escolas municipais e conservatorios: a maioría dos concellos españois aplican un desconto do 50% (xeral) e 100% (especial) aos membros de familias numerosas inscritos nas distintas actividades deportivas ou artísticas que se imparten nas diferentes escolas municipais ou conservatorios.

Viaxes e transportes

 • Trens: Renfe aplica un desconto oficial do 20% para os integrantes de familia numerosa xeral, e do 50% para os de categoría especial en todos os seus servizos de AVE, longa distancia, media distancia, Avant e proximidades. Estas reducións son acumulables con outras bonificacións, coma as habituais rebaixas nos billetes de ida e volta. Unha reivindicación que foi reclamada (e acadada) nos tribunais pola Federación Española de Familias Numerosas.
 • Avións: as compañías aéreas que operan no noso país deben ofrecer unha rebaixa no prezo para voos nacionais do 5% ás familias numerosas de categoría xeral e do 10% para as de categoría especial. En calquera caso, cómpre informarse antes dos requisitos e que o usuario o solicite con antelación á compañía.
 • Autocares: as empresas de autocares de media e longa distancia fan descontos do 20% para familias numerosas de categoría xeral e do 50% para as de categoría especial. Aquí, coma no tren, os descontos son acumulables con outras promocións.

Cultura e ocio familiar

 • Centros de ocio: os zoolóxicos, parques de atraccións e outros lugares de entretemento destinados ao público infantil ofrecen, en ocasións, interesantes descontos para as familias numerosas. O Parque Warner (entre o 10% e o 18% de bonificación), o Zoo de Madrid (entre o 40% ao 50%) ou a Cidade das Artes e as Ciencias (15%) son algúns exemplos destacados.
 • Museos: os membros de familias numerosas poden acceder gratis a determinados museos, como os estatais -segundo o recolle a Lei 40/2003, de protección ás familias numerosas-, entre eles, o Museo Arqueolóxico Nacional, o Centro de Arte Reina Sofía e o Museo do Prado, aínda que neste último é necesario que acuda á visita o grupo familiar composto por, polo menos, un adulto e tres descendentes. No museo Thyssen de Madrid, Picasso de Barcelona, Nacional de Arte de Cataluña e o Museo da Ciencia de Valladolid (de xestión privada) pódense obter descontos de entre o 30% e o 40%.

Plan + Familia

 • Hoteis e axencias de viaxe. O Plan+Familia, da Federación Española de Familias Numerosas, ten en conta outros descontos, acordados con distintas entidades privadas: desde marcas de roupa e compañías de telefonía ata aseguradoras. Dentro desta iniciativa, distintas cadeas hoteleiras rebaixan os seus prezos (entre un 10% e un 15%) aos fogares inscritos nunha das asociacións de familias numerosas do país. Polo mesmo procedemento, algunhas axencias de viaxes deseñan paquetes especiais para as familias máis extensas.