Sométese a un tratamento de fotodepilación e sofre queimaduras de primeiro e segundo grao