Begoña Blázquez, asesora do Centro Europeo do Consumidor en España

"Reclamar pode ser un calvario para o consumidor"

1 julio de 2016
Img entrevista listado 1123

Seis de cada dez españois prepáranse para gozar do verán, tanto dentro coma fóra de España, segundo o barómetro “Vacacións dos Europeos 2015”, de Europ Assistance. Cales son os problemas máis frecuentes que se poden atopar?

Os sectores máis críticos en vacacións son o transporte aéreo e o alugamento de vehículos. O problema cos coches de alugamento comeza cando hai danos no vehículo e a compañía quere cobrarnos. Ademais, hai empresas que non ofertan o vehículo ao prezo final, senón a outro máis barato. Tamén nos poden persuadir para contratar un seguro non obrigatorio.

O 76 % dos viaxeiros españois teme perder a súa maleta ao facturala, segundo unha enquisa dixital. Se unha aeroliña perde a equipaxe, que se debe facer en primeiro lugar?

O primeiro paso é reclamarlle á compañía, e isto hai que facelo canto antes. Débense respectar os prazos de reclamación que fixa o Convenio de Montreal, que son sete días para maletas danadas e dez días en caso de recibir a maleta con atraso. Se non respectamos eses prazos, a compañía deixa de ter a responsabilidade de compensarnos.

Atrasos de voos, cancelacións e sobrerreservas

Se o atraso é de tres horas ou máis, temos dereito a asistencia, ao reembolso do billete ou a un transporte alternativo e a unha compensación, segundo a distancia do voo en quilómetros. No resto dos casos, o Centro Europeo do Consumidor en España fará de mediador coas compañías de fóra do país. E, se se trata dunha empresa española, o consumidor pode ir á Oficina Municipal de Información ao Consumidor do seu concello ou á Dirección Xeral de Consumo da súa comunidade autónoma.

E se lle reclamamos á compañía pero non quedamos satisfeitos?

Hai que acudir á Axencia Estatal de Seguridade Aérea, que investigará o ocorrido e emitirá un informe que a empresa pode ou non respectar. Se aínda así non quedamos satisfeitos, sempre podemos recorrer aos tribunais.

Hai unha escena que se repite cada verán: contrátase unha viaxe cunha axencia e ao chegar ao hotel non hai cuarto ou non é como prometía. Esta situación é legal? Que debe esixir o viaxeiro?

Non, non é legal. Por iso, é moi importante conservar todos os folletos e publicidades que nos proporciona a axencia antes e despois de contratar. Ademais, hai que queixarse no mesmo momento á axencia para solucionalo. Se informamos e non nos solucionan o problema, hai que reclamar primeiro na axencia e despois na Oficina Municipal de Información ao Consumidor ou no Centro Europeo do Consumidor para obter unha compensación.

O viaxeiro debe prepararse para sufrir controis exhaustivos de seguridade nos aeroportos. Hoxe en día teñen menos dereitos?

Non, existe preocupación por cambiar o sistema e os pasos que se están a dar van na dirección apropiada.

O número de persoas afectadas cada ano en España por atrasos, cancelacións, sobrerreservas ou perda de equipaxe rolda os dous millóns, pero segundo datos da empresa Airhelp só reclama a metade. Por que reclamamos tan pouco?

Reclamar custa máis ca o que se sofre realmente. O consumidor adoita valorar que non compensa: primeiro hai que descubrir a onde hai que ir, que documentación se necesita etc. O viaxeiro sabe que o proceso de reclamar será longo. Moitos consumidores bótanse para atrás e demasiadas reclamacións quedan polo camiño.

Que recomenda?

Hai que informarse e ter paciencia. Reclamar é unha loita de todos. De feito, cantos máis consumidores reclamemos, maior concienciación crearemos para seguir regulando na dirección correcta. As empresas tamén estarán obrigadas a cumprir coa lexislación e as que obren mal saberán que non quedarán impunes tan facilmente.