César Gutiérrez Calvo, presidente da Federación de Asociacións de Axencias de Viaxes Españolas

"Os problemas redúcense moito se se planifica ben a viaxe"

1 julio de 2016
Img entrevista 2 listado 319

Millóns de españois están xa de vacacións ou prepáranse para gozar do verán. Cal é o seu consello máis básico antes de viaxar?

Planificar. Antes de viaxar hai que organizar moi ben onde, canto tempo e como. Saber que se viaxamos fóra da Unión Europea podemos necesitar un visado e que este non se consegue dun día para outro. Os problemas que poden xurdir nunha viaxe redúcense moito se organizamos e planificamos ben as vacacións. Neste sentido, as axencias de viaxe danlle seguridade ao viaxeiro e a verdade é que lle resultan de grande axuda.

Segundo a Comisión Europea, os problemas relativos ás viaxes representan un terzo das demandas dos consumidores. Un de cada catro viaxeiros sufriu algunha demora no seu voo. Como se pode evitar isto?

Os problemas de atrasos e cancelacións dependen das aeroliñas, dos aeroportos e do tráfico aéreo, e son situacións difíciles de planificar. Por sorte, a Unión Europea regula moi ben como podemos reclamar cando sufrimos un atraso ou unha cancelación, e tamén que dereitos temos. O problema é que moitos viaxeiros non saben a onde dirixirse ou como xestionar esa reclamación. Iso si, se a viaxe a contratou a través dunha axencia de viaxes, esta pódelle botar unha man e mediar.

Outro dos problemas son as sobrerreservas…

Aínda que resulte incomprensible, as sobrerreservas son legais. O desexable é que, se compras un billete, teñas a túa praza cando vas por ela. Os seguros de viaxe axúdannos tamén nese sentido, xa que che dan tranquilidade por se ocorre calquera problema.

As novas modalidades de compra en liña fan que moitas viaxes e paquetes turísticos se adquiran con pago inmediato e sen posibilidade de cambio nin reembolso. É isto xusto para os viaxeiros?

A axencia de viaxes dáche a seguridade de que isto non ocorra. É ela a que contrata todos os servizos e, polo tanto, será a responsable de solucionar calquera problema que xurda ao longo das vacacións.

Hai unha escena moi familiar que se repite cada verán, e é a seguinte: o viaxeiro contrata unha viaxe cunha axencia e, ao que chega ao hotel, non hai cuartos dispoñibles. As axencias protexen o viaxeiro nestas circunstancias?

A axencia fará todo o posible para conseguir un cuarto semellante ao contratado e, se non se está satisfeito, pódese reclamar con garantías.

É legal que prometan unha estancia nun complexo turístico de luxo e que se acabe nunha pensión?

Non. O legal é que, se ao hotel lle xorde un determinado problema e ten cambiar o viaxeiro, lle busque un complexo das mesmas características.

Pero que se debe facer cando se produce un engano e o hotel non é como dicía o folleto?

Nese caso hai que lle reclamar á axencia de viaxes. O viaxeiro terá moitas posibilidades de recibir unha compensación.

Viaxeiros descalzos e sen cintos ou maletas abertas de par en par cando se pasan controis nos aeroportos. Os viaxeiros perderon dereitos?

A normativa di que os controis de seguridade nos aeroportos son necesarios para a protección do viaxeiro polo momento en que vivimos, e non nos queda outra que acatalo. Eu persoalmente acéptoos, pero se me preguntas a miña opinión como viaxeiro, direi que non me gustan.

Os datos din que os españois son preguiceiros cando se trata de reclamar. Uns 5500 pasaxeiros poderían pedir algunha compensación, pero só o fai a metade. Por que reclamamos tan pouco?

Reclamar supón esperar dúas ou tres horas nunha cola, perder tempo das túas vacacións e xera malestar. Entendo que moitas veces o deixemos pasar. A falta de ganas de estresarnos e o descoñecemento explica que reclamemos pouco. Ademais, reclamar pode ser difícil se tes que facelo noutro idioma. Alén diso, cando estamos de vacacións tendemos a relativizar as cousas. Ademais, as asociacións de defensa do consumidor engaden que non reclamamos porque é difícil contactar coa axencia ou coa aeroliña. Ademais, tras un formulario vén outro, e despois a negativa. As axencias reducen os problemas dos viaxeiros. Cada vez estamos máis especializadas, traballamos con empresas no país de destino e conseguimos que os problemas sexan menores. E tamén intentamos que, cando xorden os contratempos, se resolvan canto antes.