Arturo Pérez de Lucia, director xeral da Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE)

"Ademais de coidar o planeta, o coche eléctrico xa permite aforrar"

Ano novo, coche novo. As novas normativas sobre o diésel e a crecente autonomía de novos modelos sostibles levan a moitos engadindo o consumo e o medio á cesta de variables para decidir. Pedimos axuda a dous expertos, que nos dan pros e contras.
1 diciembre de 2018
Img entrevista listado 1291

Se alguén dubida hoxe entre comprar un coche (sexa eléctrico ou tradicional) ou non, que consello lle daría?

Se vai usar un coche, especialmente por cidade, o primeiro é analizar que opcións de mobilidade ten ao seu redor, e pensar se realmente necesita compralo. Cada vez existen máis alternativas de transporte público colectivo. Entre elas, o metro, autobús, proximidades e metro lixeiro, pero tamén están os taxis e os vehículos de transporte con condutor (licenzas VTC), e solucións como os sharing compartidos de bicicleta, moto e coche. Ata pode usar un patinete. Non hai que esquecer que, á marxe das preocupacións ambientais derivadas da combustión, existen grandes problemas en contornas urbanas, como a conxestión, que tamén é necesario resolver.

E se realmente o necesito, pero vou usar o coche sobre todo por cidade, que tipo de vehículo debería comprar?

Se aínda así chegaches á conclusión de que é necesario adquirir un coche, hai que analizar os quilómetros que se realizan habitualmente. Pero a mellor opción será, con moitas posibilidades, un coche eléctrico. Xa existen no mercado vehículos con autonomías por encima dos 400 quilómetros. Máis que suficiente, xa que o 85% da poboación realiza menos de 50 quilómetros diarios.

Con todo, o coche eléctrico ten algúns problemas. O primeiro, o prezo.

Aínda que se ten a idea de que o custo dun coche é o seu prezo de venda, cando un sae do concesionario comeza “Ademais de coidar o planeta, o coche eléctrico xa permite aforrar” Arturo Pérez de Lucia O experto Un ‘chisqueiro’. Segundo Pérez de Lucia, a autonomía de 400 quilómetros que ofrecen moitos fabricantes é idónea para o 80 % da poboación. 4 7 unha cascada de custos recorrentes que poden supoñer, para un coche tradicional, duplicar o seu prezo inicial. No vehículo eléctrico estes custos son case inexistentes, xa que apenas ten mantemento, o seu custo de recarga é ata dez veces máis barato que o custo do combustible e existen vantaxes adicionais, como o feito de que é posible aparcar gratuitamente en zonas de estacionamento regulado e as peaxes son gratuítas.

Aínda que hai tecnoloxía que supera os 400 quilómetros sen recargar, hai quen pensa que aínda é pouca autonomía.

Convén ter en conta que a principal recarga realízase no fogar ou no lugar de traballo, que dá resposta a máis do 80 % das necesidades. Isto é difícil de entender para un usuario de vehículos de combustión, porque o único xeito de que o seu vehículo funcione é acudir a unha estación de servizo.

Cre que lograrán que os puntos de recarga conformen realmente unha rede densa, que faga posible viaxar por España sen problemas?

Estamos traballando niso. Hai un proxecto para despregar unha rede de recarga rápida que permita a calquera vehículo eléctrico percorrer distancias medias e longas sen problemas. Se todo vai ben, a finais de 2019 teremos un mallado básico de infraestruturas de recarga rápidas nas principais vías e autopistas españolas.

Entón, cal é a gran vantaxe de comprar hoxe un coche eléctrico?

Vantaxes hai moitas. Entre elas, a redución de emisións contaminantes e acústicas, o confort da súa condución, as prestacións de aceleración e de resposta. Pero, entre todas, destacaría o aforro: aínda que o seu custo de venda inicial sexa algo superior, o de mantemento e uso posterior é moito menor.

E, no lado dos problemas, cal é o maior obstáculo de comprar hoxe un coche eléctrico en España?

Quizais o máis importante é que se non dispós dunha praza de aparcamento propia, na que instalar un punto de recarga, resulta máis complicado ter un coche eléctrico. Por fortuna, os aparcadoiros de rotación, centros comerciais e outros edificios do sector terciario están instalando puntos de recarga nas súas zonas de aparcadoiro que lles permiten aos condutores sen praza propia a posibilidade de recargar os seus vehículos.

E se temos en conta as emisións, a tecnoloxía eléctrica é o único modo de cumprir co límite de emisións que fixa o Pacto de París?

Os obxectivos de peaxe do transporte son tan ambiciosos que a electrificación é a única opción viable para alcanzalos. Segundo estudos de mercado, en 2030 teriamos que dispoñer de dous millóns de vehículos matriculados e en 2050, de ata seis millóns. Hai un parque de 40 000 vehículos eléctricos. Temos que esprintar nestes anos.

Haberá quen diga que isto ten trampa.

O coche eléctrico contamina menos cando está en marcha, pero boa parte da electricidade aínda se xera con combustibles fósiles en España. Hai unha gran desinformación respecto diso. O 70 % da electricidade do enerxético español está libre de CO2 , sumando as renovables e a enerxía nuclear. Todo iso sen ter en conta os obxectivos previstos de incremento de enerxías renovables en España.

Entón, que medida propón para que o eléctrico sexa realmente unha opción sostible e amable co planeta?

O vehículo eléctrico é xa a opción de mobilidade rodada ambientalmente máis sostible; e ofrece eficiencias por encima do 90 % respecto dos vehículos de combustión, cuxa eficiencia rolda o 25 %.

É o momento xa de comprar un coche eléctrico ou hai que esperar uns anos?

Desde hai anos, eu só compro e conduzo vehículos eléctricos. E aforro con respecto ao que me custaba o meu coche de combustión cando o tiña. Percorro unha media de 1 500 quilómetros mensuais, polos que pago entre 20 e 23 euros ao mes en electricidade, dez veces menos do que me supoñería usar combustibles fósiles. Sen dúbida, os vehículos eléctricos seguirán evolucionando.