Doctor Jorge Soto, vicepresident primer de l'Associació Espanyola de Dermatologia i Venerologia (AEDV)

"Per a fer-se una depilació seriosa i professional, cal acudir abans a un dermatòleg que estudiï la nostra pell"

1 julio de 2015
Img entrevista 2 listado 231

Depilar-se és agressiu per a la pell?

L’eliminació del pèl és una agressió controlada i segura quan es compleixen alguns requisits. És una pràctica habitual que, sovint, s’utilitza com a tractament per a malalties de la pell.

Per a quines persones pot estar indicada especialment?

En algunes situacions patològiques, com ara dones amb excés de pèl a la cara o al pit (hirsutisme), o en pacients amb infeccions recurrents relacionades amb el fol.licle pilós, la depilació pot oferir un nivell de resultats excepcional si es combina amb un tractament farmacològic adequat. Sense aquesta combinació, serà un fracàs absolut.

Hi ha mètodes més agressius que d’altres?

Qualsevol acció sobre la pell té beneficis i efectes perjudicials. En aquest cas, la balança s’inclina a favor dels beneficis. A mesura que avancem cap a tractaments més eficaços, com el làser, l’instrument que s’utilitza té més capacitat de destrucció selectiva de teixit. Com a conseqüència, el terapeuta ha de tenir formació en física i medicina. Aquesta formació, que hauria d’exigir-se, garanteix els millors resultats i el mínim risc.

Com funciona la depilació làser?

Requereix diverses sessions per a afeblir l’arrel del pèl. Depenent de la tecnologia utilitzada, el nombre de sessions serà molt variable. En mans d’un professional especialitzat, sempre permet aconseguir bons resultats i les complicacions que puguin sorgir es poden resoldre si el tractament s’ha seguit en un context amb experiència i coneixements adequats. Sense experiència i formació, els riscos són molt més grans.

La depilació definitiva és innòcua?

No existeix la depilació definitiva, sinó de llarga durada. Els mètodes de depilació requereixen experiència i coneixement especialitzat per a aconseguir un efecte durador i sense riscos. En mans del millor professional i amb la millor tecnologia, elimina gairebé el 80% o el 90% del pèl i, en molts casos, és gairebé definitiva. La depilació amb fonts de llum i làser fetes en centres mèdics, on el tractament l’efectua o el controla directament un metge, és un procediment molt segur. En canvi, en mans inexpertes s’obtindran resultats mediocres i, desgraciadament, en alguns casos, es poden provocar cremades i altres seqüeles.

Aquest tipus de depilació és un mètode inofensiu que es pot efectuar en gairebé qualsevol lloc sense riscos?

Només els especialistes amb formació acreditada haurien d’efectuar aquests tractaments. Un dermatòleg compleix els requisits de conèixer bé la pell del pacient i tenir una formació excel.lent de la tecnologia que s’utilitza, pot brindar indicacions prèvies, és capaç de prevenir les complicacions i, quan sorgeixen, les pot resoldre sense seqüeles per al pacient.

Al mercat hi ha moltes ofertes. Com es pot triar un bon mètode?

Per a triar un centre, cal tenir en compte la formació del personal i conèixer la tecnologia amb què es farà el tractament. Les diferències en aquests dos factors justifiquen la diferència de resultats i els riscos que s’assumeixen.

Quines precaucions cal prendre abans de sotmetre’s a un tractament d’aquest tipus?

Per a fer una depilació seriosa i professional, cal acudir prèviament a un dermatòleg que estudiï la nostra pell, ens indiqui el tractament més adequat, el moment adequat i com hem de cuidar la pell durant el tractament i després d’aquest.

Hi ha zones del cos on no sigui convenient depilar-se?

Es pot fer la depilació en qualsevol part del cos. Però hi ha algunes zones mes sensibles que requeriran ús d’anestèsia tòpica, per a disminuir les molèsties, que només pot receptar un metge.

Quines cures s’han de tenir amb la pell després del tractament?

Es recomana una bona hidratació i evitar l’exposició directa al sol durant la setmana posterior al tractament.

Quin paper exerceix el to de la pell en les depilacions amb làser o amb llum per pulsacions?

El fototip és un aspecte molt important que cal tenir en compte. Com més clara sigui la pell, es pot utilitzar una energia més elevada. Amb això, escurcem el nombre de sessions i es disminueix el risc de cremades.

Són eficaços els electrodomèstics de depilació definitiva?

Els dispositius d’ús domèstic són sempre d’una potència inferior i molt poc efectius. En el millor dels casos, i amb una constància en el seu ús poc probable, servirien per a ajudar a mantenir resultats obtinguts mitjançant els dispositius d’ús mèdic. Mal utilitzats, poden provocar cremades greus que poden deixar seqüeles.