JORNADA INTENSIVA O PARTIDA

Jordi García Viña, director de Relacions Laborals de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE)

"L'horari partit reforça els vincles entre treballadors i evita la fatiga"
1 febrero de 2019
Img entrevista 2 listado 429

Països com Finlàndia o Suècia se situen al capdavant en conciliació. D’altres, com Espanya, Letònia i Portugal, s’hi col·loquen a la cua, segons l’Informe Evolució de la Família a Europa, de l’Institut de Política Familiar. És necessària la jornada partida a la feina?

Cada sector i cada empresa tenen les seves peculiaritats. No és el mateix trobar mesures de conciliació en camps relacionats amb el lleure, el comerç o el turisme -on els clients o els consumidors marquen les exigències de l’horari-, que en sectors d’oficines o industrials, en els quals la planificació per part de l’empresa pot ser més autònoma. La jornada partida és necessària quan així ho requereix el desenvolupament d’una activitat.

Al nostre país, el 88,2 % dels treballadors té una feina i uns horaris massa rígids. És possible adaptar la jornada partida a l’horari dels fills, quan tenen classe o activitats matí i tarda?

Acomodar els horaris escolars i laborals pot ser més senzill en localitats petites i mitjanes, on els temps de desplaçament són inferiors i hi ha més proximitat entre el centre de treball, l’escolar i el domicili. En aquest cas, sí que crec que la jornada partida pot facilitar la conciliació.

La setmana laboral a Espanya té de 35 a 40 hores, la qual cosa representa unes vuit hores al dia, més l’hora o les dues hores del dinar. Mentrestant, a Holanda i Dinamarca van de 29 a 34. Si sortim a les set del vespre, és complicat passar temps de qualitat amb els fills…

En la conciliació entren diferents interessos en joc: els legítims de la persona implicada, la seva parella i la seva família, i les responsabilitats de l’empresa. Però cal considerar els dels companys de feina, que d’una manera o d’una altra han de suplir temps de conciliació cedits al primer. I també hi ha els interessos dels clients o consumidors, que esperen ser atesos en horaris més flexibles i obertures al públic més àmplies. La clau és la comunicació amb l’empresa, i buscar solucions per a conciliar tots aquests interessos. Això sí, dins de les particularitats de cada empresa o sector.

Les pimes i els negocis amb horari comercial, poden canviar els hàbits de jornada partida i concentrar la jornada en un horari semiintensiu?

Encara que tots són conscients de la importància de la conciliació i busquen solucions per a aconseguir-la, una microempresa o pime no disposa dels mateixos recursos per a fer front a les diferents situacions de conciliació que una gran empresa, amb més marge d’organització.

Segons l’informe “Index of Economic Freedom”, de la Fundació Heritage, Espanya se situa al lloc número 22 de la UE i al 126 mundial respecte a la llibertat o flexibilitat laboral. És possible generalitzar la jornada contínua tot l’any per a totes les empreses?

No, no és possible una única solució per a tots els sectors i empreses, ni tampoc per a tots els treballadors. Cal aconseguir la flexibilitat de la jornada, el teletreball i altres tipus d’acords entre empresa i treballador mitjançant la negociació col·lectiva o l’acord mutu.

I quins són els beneficis de la jornada partida per a l’empresa?

Entre d’altres, facilitar la compatibilitat amb els horaris d’altres companyies i professionals, fins i tot amb fusos horaris diferents. A més, les pauses per a dinar poden servir per a reforçar els vincles entre els treballadors, i propiciar un bon ambient de treball.

La productivitat de França és un 27 % més alta que l’espanyola, amb una jornada laboral de 35 hores (5 menys). Treballar més hores vol dir produir més?

No, indubtablement treballar més no vol dir sempre produir més. La prioritat és fer una gestió eficient del temps i complir els objectius marcats.

Hi ha experts que apunten que aquesta jornada és perjudicial per a la salut de l’empleat, ja que és més fàcil que pateixi estrès, que descansi pitjor o que li sigui complicat practicar esport.

La realitat és que el tipus de feina, el temps de desplaçament i fins i tot les circumstàncies personals ens poden portar a trobar arguments a favor i en contra tant de la jornada continuada com de la partida. El consell és negociar amb l’empresa per a trobar la solució més apropiada.

L’informe “Benestar i motivació dels empleats a Europa”, publicat per Edenred i Ipsos, indica que un de cada quatre espanyols està preocupat amb el seu horari laboral. I el 41 % diu que està insatisfet amb l’equilibri entre la seva vida laboral i professional.

Tot i els avenços i els esforços fets, encara queda camí per recórrer per a aconseguir la conciliació adequada. I per a aconseguir-ho, no només és necessari el compromís de les empreses, sinó també el de les administracions, que han de dotar de suficients serveis educatius i d’atenció a menors i dependents, que siguin assequibles i amb horaris compatibles amb els laborals.

La motivació dels treballadors i la productivitat laboral depenen únicament del tipus de jornada (intensiva o partida) o hi ha altres factors que hi poden influir?

No, també hi incideixen les condicions laborals, les expectatives professionals i els factors educatius i socials associats a una cultura de l’esforç i l’excel·lència.

3 idees per a descomprimir
  1. Posa’t en forma. Conscients que la llarga pausa del dinar és una imposició per a molts empleats, gimnasos i centres de salut ofereixen classes intensives de 45 minuts que et permeten suar, dutxar-te i tornar a l’oficina. Les propostes inclouen des de lliçons d’arts marcials o ioga fins a sessions d’exercici cardiovascular.
  2. Dona un respir a la ment. La meditació t’ajuda a relaxar-te i desconnectar, produeix endorfines i disminueix la pressió arterial. I fins i tot hi ha aplicacions per a aprendre a practicar-ho des d’allà on siguis. També en la pausa del treball. Una de les més populars és Headspace, però n’hi ha més: en castellà, hi ha Intimind i Meditation Now.
  3. Perd-te: és bo per al teu cap. Els estudis diuen que deixar que la ment passegi i caminar sense rumb fix té molts beneficis psicològics. Es tracta d’aprofitar aquest descans forçós per a donar-se el plaer de no fer res. Una altra proposta: obre un llibre del filòsof francès Guy DeBord, inventor de la psicogeografia, i segueix les seves instruccions per a fer les seves caminades dérives (rutes a la deriva).