Como manter unha casa máis ecolóxica e aforrar cartos

Fogares máis económicos e ecolóxicos

Evitar o stand by dos aparellos ou utilizar lámpadas de baixo consumo son, entre outras, medidas que reducen os gastos do fogar e que axudan a ser máis respectuosos co ambiente
1 Outubro de 2010
Img eco domestica listado 403

Fogares máis económicos e ecolóxicos

Gastar menos cartos na casa, coidar o medio natural e manter unha boa calidade de vida non é algo propio do pasado, nin moito menos imposible. Para conseguilo, o equipo de economía e de medio natural de EROSKI CONSUMER asegura que abonda con seguir unhas sinxelas pautas, ao alcance de calquera cidadán. Reducir o seu gasto en electricidade e en auga, controlar a climatización e o illamento, coidar a iluminación e utilizar materiais naturais no fogar son algúns dos consellos. Por suposto, tampouco se deben obviar os tres erres do ecoloxismo: reducir, reutilizar e reciclar.

Controlarse coa auga e coa electricidade

Os electrodomésticos son cada vez máis numerosos nos fogares e demandan máis enerxía. Por iso, convén utilizalos o menos posible e elixir os aparellos que garantan unha eficiencia máis esixente ca a clase A, como A+, tal e como sinala a nova etiquetaxe aprobada pola Unión Europea. O uso que se fai destes aparellos tamén inflúe no seu consumo: un frigorífico cheo consume menos electricidade ca un baleiro, o mesmo resultado que se acada coa utilización de programas en frío ou mornos na lavadora e no lavalouzas ou utilizando o microondas no canto do forno. Evitar o uso do “stand by”, un oculto pero importante “vampiro eléctrico”, repercute de xeito positivo no peto do cidadán.

A auga, como a electricidade, é un recurso cada vez máis valioso e escaso. Así e todo, os consumidores teñen á man diversas fórmulas para reduciren o gasto de auga da casa en xeral e do baño, da cociña, ou do xardín en particular, sen que iso afecte á súa calidade de vida. Substituír o baño pola ducha, manter en bo estado as billas e demais sistemas, ou empregar aparellos que economizan o uso da auga, como as billas monomando ou os redutores de caudal, ou outros que reutilizan a auga usada na casa ou a procedente da chuvia, son algunhas pautas básicas.

Dispositivos de billas que diminúen o gasto de auga

 • Perlizadores: Enróscanse na billa e custan entre 16 e 20 euros. Xeran un chorro de auga gasificado ao mesturar auga con aire.
 • Billas monomando: Substitúen as de dous mandos para controlar mellor a presión e a temperatura da auga.
 • Cartuchos termoestáticos: Insírense na billa para evitar o cambio completo das billas e permiten alcanzar a temperatura de auga desexada sen manter a billa aberta durante un tempo prolongado.
Enerxía renovable ao alcance do peto

Outra opción cada vez máis demandada pola sociedade baséase en equipar o fogar con sistemas de enerxía renovable, de xeito que o propio consumidor xera a súa propia electricidade, sempre limpa, coa que abastecer as necesidades do fogar. Para instalar un destes sistemas, diversas institucións ofrecen interesantes subvencións. Velaquí algunhas delas:

 • Ente Vasco da Enerxía (EVE): 94 403 56 00 -94 403 56 24, ayudaseveidae@eve.es, www.eve.es.
 • Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE): 913 14 66 73 -91 456 49 00 ciudadano@idae.es, www.idae.es.
 • Instituto de Crédito Oficial (ICO) (Plan VIVE): 900 121 121 -91 592 16 00, ico@ico.es, www.ico.es.

Como reducir o gasto da cisterna?

Segundo a normativa europea, as cisternas deben ter unha carga de nove litros pero, actualmente, hai algúns modelos que utilizan menos carga e proporcionan o mesmo nivel de prestación ao usuario. Hai algúns depósitos que rexistran unha carga de seis litros e outros nos que hai unha dobre carga, de acordo coa necesidade do seu uso.

Reducir a cantidade de auga que se utiliza na cisterna non resulta complicado. Cómpre cambiar o mecanismo de descarga para lograr diferentes tipos de caudal en función da cantidade que se precise. Sempre que sexa posible, é aconsellable optar por aparellos que permitan unha descarga longa e outra curta, ou a interrupción desta cando non se precisa tanta auga. Outro xeito sinxelo, eficaz e económico de lograr a redución do volume na descarga é a introdución dunha botella ou bolsa chea de auga dentro do depósito, que actúe como contrapeso, ou regular o peche do flotador para que se corte antes a entrada de auga.

Coidar a iluminación

A iluminación representa entre a cuarta e a quinta parte do consumo eléctrico nunha vivenda, e ata a metade nos fogares cando a luminosidade natural é deficiente. Fronte a iso tamén se pode asumir unha serie de medidas, como abrir as ventás o máximo posible, pintar de cores claras paredes e teitos (algunhas marcas reflicten a luz ata dúas veces máis ca as demais), apagar as luces se non se precisan, manter limpas as tulipas e lámpadas ou instalar sistemas economizadores de enerxía.

As lámpadas de baixo consumo precisan menos enerxía e duran máis tempo ca as convencionais. O uso de lámpadas de baixo consumo será crecente nos vindeiros anos por dous motivos básicos: estes modelos necesitan menos enerxía e a súa duración é maior respecto ás convencionais, de xeito que o ambiente e mais a economía dos cidadáns o agradecen. Guiadas por estes beneficios, as institucións marcaron un calendario progresivo de eliminación dos principais modelos de maior consumo, que se iniciou en setembro do 2009 e que culminará en setembro do 2016.

No mercado pódense atopar dous tipos de luminarias aforradoras: as lámpadas compactas fluorescentes (CFL) e as de queimador halóxeno (aforran menos ca as CFL, pero dan unha luz máis brillante e acenden decontado). As CFL coñécense de modo máis xenérico como de baixo consumo. En España, utilízanse uns 45 millóns de unidades CFL, segundo datos da Asociación Española de Fabricantes de Iluminación (Anfalum). Ata abril do 2010 podíase conseguir unha destas lámpadas gratuitamente, grazas a unha campaña do Ministerio de Industria (MICYT) e do Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía (IDAE). As CFL teñen o mesmo principio de funcionamento ca os tubos fluorescentes. Por iso, poden substituír as incandescentes sen necesidade de cambiar a instalación e proporcionan un rendemento maior: para unha mesma potencia consumida, achegan de cinco a dez veces máis fluxo luminoso. Agora ben, aínda que as súas prestacións melloraron nos últimos anos, aínda non acadaron o brillo das convencionais e aínda se acenden máis devagar.

Utilizar materiais naturais

O uso de determinados produtos químicos nas vivendas pode xerar diversos problemas de contaminación. Por iso, sempre que sexa posible, débese recorrer ao uso de produtos e elementos naturais. Por exemplo, en vez de pinturas, pigmentos ou vernices industriais, pódense usar pinturas e tratamentos ecolóxicos. Fronte aos mobles de conglomerado ou de contrachapado e aos elementos de decoración sintéticos, é preferible decantarse polos de fibras naturais, como a madeira (se é posible, con certificación ecolóxica) ou no momento de limpar o fogar, recorrer a produtos naturais.

Ademais, tal e como recolle a escola de reciclaxe de EROSKI CONSUMER, non hai que esquecer que os fogares serán sempre máis ecolóxicos se se asumen os clásicos tres erres (reducir, reutilizar e reciclar), se se utilizan os puntos limpos para os refugallos que non se poden depositar nos colectores ou se tamén se recorre á compostaxe caseira. E é que cómpre lembrarmos que cada consumidor produce de media ao día 1,7 quilos de lixo, un total de 25 millóns de toneladas anuais que, en boa parte, acaban nos vertedoiros.

As medidas máis efectivas
 • Sempre que sexa posible, cómpre empregar a luz natural. O astro rei proporciona luz e calor de gratuitamente.
 • O uso da calefacción nun fogar pode supor o 41% da factura eléctrica. Instalando xuntas ou burletes nas ventás e nas portas que eviten as fugas de calefacción, pechando as persianas ao escurecer e correndo as cortinas para illar a vivenda, afórrase ata un 30% dos gastos.
 • Illar os teitos e paredes mantén os cuartos a unha temperatura ata 10 ºC por baixo da que tería un cuarto non illado. Esta medida pode representar un aforro de enerxía de ata un 30%.
 • As cores claras nos teitos e paredes exteriores reflicten o sol e, xa que logo, aumentan a sensación de luminosidade.
 • Ao mercar os electrodomésticos, hai que optar por modelos que teñan etiquetas enerxéticas mesmo máis esixentes ca a clase A. Existen ademais a A+ e a A++, e ambas as dúas permiten aforrar ata un 70% respecto a un mesmo electrodoméstico con etiqueta D.
 • Non é aconsellable que o conxelador se encha de xeo. Eliminar a capa de xeo antes de que alcance os 3 milímetros de espesor consegue aforros enerxéticos de ata o 30%.