Xabier Labandeira, catedràtic d'Economia de la Universitat de Vigo i codirector d'Economics for Energy

"Les energies renovables poden reduir el preu de l'electricitat a Espanya"

1 febrero de 2018
Img entrevista listado 1245

Recentment ha participat en la recerca ‘Impact of cold and heat waves on electricity generation’ (‘Impacte de les ones de fred i calor en la generació de l’electricitat’), en la qual es conclou que el temps extrem, tant de fred com de calor, pot tenir un impacte real en la producció energètica. Com ens afecta això a Espanya?

Espanya no n’és una excepció. El clima afecta la nostra generació d’energia i el nostre sector energètic està subjecte a les vulnerabilitats de l’entorn. Una part d’aquestes vulnerabilitats està relacionada amb els extrems climàtics: els extrems climàtics afecten les possibilitats de generar energia amb certes tecnologies.

Això significa que la generació d’energia a Espanya està influïda pel canvi climàtic i per l’escalfament global del planeta?

Per descomptat, molts d’aquests efectes extrems poden estar relacionats amb el canvi climàtic.

Posar la rentadora o escalfar l’aigua és més car a Espanya que a la majoria dels països europeus. Segons Eurostat, l’electricitat espanyola per a les llars és la quarta més cara de tot Europa, només per darrere de Dinamarca, Alemanya i Irlanda. La sequera soferta explica en part que pugi el preu de l’energia domèstica a Espanya?

Sí. Un dels factors per a explicar les oscil·lacions en el preu de l’electricitat té a veure amb la disponibilitat d’operar que tenen diferents tecnologies que depenen del sol o del vent, així com de la quantitat d’aigua existent.

Des del sector elèctric asseguren que la manca de pluja a Espanya és la raó per la qual s’utilitzen menys l’energia hidroelèctrica i l’eòlica, que són més barates. Per a substituir-les, caldria fer servir plantes de gas o de cicle combinat, que són més cares. I això, diuen, encareix les factures. Hi està d’acord, vostè?

Quan hi ha una sequera important, la capacitat d’operar dels generadors hidroelèctrics disminueix. I, una altra vegada, això pot estar relacionat amb fenòmens de canvi climàtic.

Amb impostos inclosos, l’electricitat a Espanya té un cost mitjà del voltant dels 23 euros per 100 quilowatts. Si apostéssim més per l’energia renovable, solar, eòlica o geotèrmica, amb cost pròxim a zero, les factures de l’energia podrien deixar de créixer any rere any?

Hem de distingir entre els costos fixos i els costos variables de les energies. I, en particular, de les renovables. Una vegada instal·lada la tecnologia renovable, és cert que el seu cost variable de generació d’energia és pròxim a zero en molts casos. Amb tot, això no implica que no costi diners produir aquesta energia, ja que abans s’ha hagut d’invertir (i, en general, quantitats elevades de diners) per a instal·lar aquesta capacitat. Dit això, els estudis científics indiquen que en el curt termini les energies renovables redueixen el preu de mercat de l’electricitat, ja que desplacen altres tecnologies amb costos variables més alts. En les nostres recerques hem pogut quantificar-ho per al cas espanyol.

Espanya també té un dels preus del gas més alts d’Europa, segons Eurostat. En concret, la factura del gas és la tercera més elevada, només per darrere de Suècia i Portugal. Malgrat això, la introducció de fonts renovables és lenta. A Espanya hi ha només uns 4.500 MW d’energia solar fotovoltaica que satisfan amb prou feines un 3% de la demanda. Per comparació, a Alemanya hi ha 42.000 MW fotovoltaics i Itàlia en té uns 20.000 MW. Per què Espanya no aposta més per l’energia solar?

Efectivament, a Espanya va haver-hi una aturada important en l’expansió de les energies renovables a causa de la profunda crisi econòmica.

Creu que incorporar més proporció d’energia solar al ‘mix’ energètic reduiria el preu de les factures de l’energia domèstica i implicaria un respecte més gran pel medi ambient?

Lògicament aquestes tecnologies són crucials per a poder arribar a una societat baixa en carboni, de manera que espero que la política energètica i ambiental espanyola, al costat de la baixada de costos d’aquestes tecnologies, portin a una situació més favorable per al medi ambient en el futur.

Quin és l’ingredient bàsic perquè les factures de l’electricitat i del gas de les llars espanyoles puguin rebaixar-se i els ciutadans paguin menys per l’energia domèstica?

La clau és fer canvis en els hàbits de consum de l’energia i adoptar tecnologies que ens permetin fer el mateix amb menys: el que anomenem introducció de millores d’eficiència energètica. El primer té a veure, en el cas de la calefacció, amb un ús adequat de l’equipament disponible. Això s’aconsegueix, per exemple, situant la temperatura objectiu de l’habitatge en els valors adequats.

I com es pot millorar l’eficiència energètica de la calefacció de l’habitatge ?

L’eficiència energètica de la calefacció domèstica augmenta, per exemple, amb l’ús de calderes de condensació o amb bombes de calor eficients.

Pel que fa a l’electricitat, la potència contractada contribueix en un 40% a l’import final de la factura de la llum. Ajustar la potència a les nostres necessitats reals és una altra mesura fonamental d’estalvi energètic mensual?

En efecte, les reformes promogudes per aquest govern van portar a un canvi important en l’equilibri entre els components de potència i el consum. És molt rellevant adequar la potència instal·lada a les necessitats reals de consum per a evitar pagaments innecessaris.

Una altra proposta d’estalvi en electricitat és fer servir bombetes LED, ja que permeten reduir el 90% de la factura de l’electricitat a les llars, segons el Consell Andalús de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials. Creu que la tecnologia LED pot proporcionar a les llars llum més barata que els llums tradicionals de forma tan senzilla?

Òbviament, l’ús de bombetes LED és positiu, però recordem que bona part dels consums energètics dels ciutadans no estan precisament relacionats amb la il·luminació. Cal posar molta atenció en la calefacció i en l’aire condicionat, i també en els grans electrodomèstics: amb aquesta finalitat, tenim alternatives netes i brutes que poden identificar-se fàcilment avui per mitjà de les lletres dels certificats energètics.

A més, segons l’Institut de Diversificació i Estalvi Energètic (IDAE), l’apagada en espera o consum fantasma dels aparells electrònics endollats que tenim a casa és el responsable de gairebé el 7% del nostre consum energètic. Aconsella alguna mesura senzilla per a reduir aquest consum fantasma?

Tot estalvi és positiu, però jo posaria més èmfasi a modificar els hàbits de consum perniciosos i a invertir en aïllament i tecnologies netes d’una manera eficient per a garantir estalvis futurs.