María Remedios Belando Montoro, professora titular a la Facultat d'Educació de la Universitat Complutense de Madrid

"Els deures són fonamentals en la justa mesura"

1 septiembre de 2015
Img entrevista listado 1045

Deures, sí o no?

Els deures són fonamentals en la justa mesura. Caldria adaptar-los a la situació particular i a les necessitats d’aprenentatge de cada alumne, però això requeriria uns recursos humans i materials dels quals, lamentablement, la majoria dels centres escolars no disposen actualment.

Quina ha de ser la funció dels deures?

Amb els deures, es consoliden els aprenentatges. A més, permeten aprofundir en els aspectes que més interessen a cada alumne, fet que resulta un element motivador fonamental en l’èxit acadèmic. També fomenten la disciplina, l’organització i la responsabilitat encara que, en alguns casos, poden provocar problemes d’estrès o baixa autoestima quan es tenen dificultats per a fer les feines.

Recomanaria els deures des de la primera setmana de classe?

Depèn de l’etapa educativa, però considero que la primera setmana de classe ha de ser introductòria, per la qual cosa no són necessaris. Els primers dies constitueixen un procés d’adaptació i les feines que se sol.licitin a l’alumnat no han de ser excessives.

A Finlàndia, el model educatiu que es destaca com a referència, els deures ocupen als alumnes de 15 a 30 minuts diaris. A Espanya, un escolar dedica de mitjana dues hores diàries, li sembla excessiu?

De nou, depèn de l’etapa educativa, però en els primers anys sí que em sembla excessiu. No obstant això, també crec excessiu el temps que molts nens dediquen a activitats extraescolars. Els nens necessiten tenir temps, simplement, per a llegir amb tranquil.litat a casa seva i jugar amb els seus germans o amics, entre d’altres.

Quin és el millor moment per a fer els deures?

Els deures s’han de fer diàriament. El cap de setmana es pot dedicar a reforçar algun tema, però, sobretot, a gaudir de la família i dels amics; encara que això varia en funció de l’edat dels alumnes. Els estudiants de Secundària (ESO) i de Batxillerat sí que han de dedicar algunes hores del cap de setmana a estudiar.

Els pares han d’ajudar els fills a fer els deures?

Els últims anys, la tendència a ajudar els fills amb els deures ha augmentat de manera considerable, la qual cosa no s’explica tenint en compte que entre els principals objectius dels pares destaca el d’ajudar que els fills siguin progressivament més independents. Els pares poden ajudar en tasques molt concretes; per exemple, si el nen abans d’un examen necessita “cantar” determinades lliçons o temes. Però els nens han d’aprendre a resoldre els seus dubtes i a superar els obstacles per si mateixos o amb l’ajuda dels companys. Això forma part de tot procés de maduresa.

La diversitat lingüística en l’educació afegeix dificultats a l’hora de fer els deures?

Evidentment pot afegir-hi dificultats, però també és una riquesa. Els mestres han de saber utilitzar la diversitat a les aules per a motivar i enriquir els aprenentatges dels seus alumnes. Ara bé, en arribar a casa, aquests nens que no compten amb l’ajuda dels pares fan un esforç que pot derivar en aspectes positius, ja que desenvolupen una sèrie de competències fonamentals per al seu desenvolupament integral, no només acadèmic. Els últims anys, s’han realitzat estudis que mostren l’èxit escolar dels alumnes que es troben en aquestes circumstàncies.

Internet és una eina d’ajuda per a fer els deures?

Avui dia, l’accés a la Xarxa és una necessitat per a tothom, però el seu ús ha d’estar controlat en els menors. A través d’Internet, no només s’accedeix a informació i coneixements actualitzats, sinó que també s’ofereix l’accés a múltiples materials i eines motivadores i amb grans potencialitats d’aprenentatge. Avui dia, l’accés a la Xarxa és pràcticament universal a Espanya, ja que, si no és possible al propi domicili, molts centres públics ofereixen un accés gratuït.