Ano Internacional das Fragas

Recunchos de vida

1 Marzo de 2011
Img en imagenes listado 187

Recunchos de vida

España pode presumir dun tesouro forestal sen parangón que neste ano internacional das Fragas recupera protagonismo. Baixo o lema “As fragas, para as persoas” preténdese lembrar que delas depende boa parte da nosa supervivencia e a dun número incalculable de especies e de animais. A xestión ordenada dos seus recursos, a limpeza dos montes para combater a propagación de incendios e tamén para producir enerxía renovable, as repoboacións atinadas e o turismo controlado son algunhas das accións que axudarán a conservar e a mellorar a saúde das nosas fragas.

Fragas con Denominación de Orixe

As fragas son boas amigas do ser humano. Proporcionan osíxeno e reteñen e atraen auga. Por iso, as cortas de árbores incontroladas acrecentan o quecemento global. Non se trata de non cortar madeira senón de saber cal cortar para que a fraga se manteña nova. Existen varios certificados que aseguran que un determinado produto (madeira, papel, cogomelos, froitos) procede dunha fraga xestionada de xeito responsable. España, con máis de 18 millóns de hectáreas de bosques, ocupa o terceiro lugar europeo en canto a superficie tras Suecia e Finlandia. Non obstante, o número de hectáreas certificadas no noso país non chega ao 10%.

O seu inimigo: os incendios

Non só as cortas ilegais acrecentan a deforestación. Os incendios tamén provocan graves danos irreversibles: contaminan o solo, a auga e o aire que respiramos e causan grandes perdas económicas. Erradicalos de todo non é posible pero si o é mitigalos. Para previlos é vital crear e manter devasas, evitar as repoboacións masivas de especies inflamables e limpar as silvas.

Depósitos de enerxía

As toneladas de materia orgánica que proceden da limpeza das fragas pódense reutilizar para conseguir enerxía. En España xa existen plantas de biomasa forestal que producen electricidade grazas á queima da materia vexetal morta. Axudan a manter sas as fragas e a evitar a roza masiva co único obxectivo de acadar materia prima para obter riqueza.