A cidade flotante do transporte

1 Outubro de 2011
Img en imagenes listado 227

A cidade flotante do transporte

Cheiro a industria e a salitre, guindastres xigantes de cores primarias rubindo cara ao ceo, camións avanzando en hora punta, milleiros de colectores de mercadoría amoreados, vagóns de tren, buques pesados en plena descarga… Así soa a sinfonía cotiá nun porto comercial.

Baixo a batuta da Autoridade Portuaria

España conta con 46 portos comerciais, espazos regulados pola súa propia normativa e xestionados por unha Autoridade Portuaria vinculada ao Ministerio de Fomento. Entre as súas tarefas está a de ceder, mediante licenzas ás empresas privadas (estibadoras, navieiras, de almacenaxe e depósito, etc.) un espazo no porto para que realicen a súa actividade con plenas garantías.

Creadores de emprego e riqueza

Máis da metade do comercio exterior español co resto da Unión Europea pasa por algún dos nosos portos. A súa actividade representa máis do 1% do PIB español e dálles traballo a preto de 150.000 persoas. Calquera compañía que exporta os seus produtos ou que os importa por mar contrata os servizos dos transitarios, empresas especializadas que xestionan todas as operacións administrativas e de transporte deica o lugar de destino. Ocúpanse de almacenar a mercadoría, de solicitar os permisos, de contratar os seguros e de todos os trámites necesarios para entregar a mercadoría no seu destino.

Mercadorías, pasaxeiros e transporte rodado

Nos diversos peiraos do porto operan as empresas estibadoras, que se encargan de cargar e descargar dos buques, mediante guindastres, as mercadorías. Os peiraos divídense e distínguense en función do tipo de carga: os de graneis líquidos, para produtos petrolíferos e químicos e aceites; os de sólidos, para ferralla, cemento e minerais; os terminais de colectores, que admiten produtos variados, e os peiraos de mercadoría xeral. Os portos de interese xeral tamén dispoñen de terminais de cruceiros e contan con peiraos habilitados onde embarcan e desembarcan ferris e barcos que transportan automóbiles e camións.

A versatilidade do colector

Amais dos guindastres, propios da paisaxe portuaria, se algo chama a atención do espectador profano son os terminais de colectores. Facilitan os labores de carga e descarga e permiten que un mesmo barco viaxe con mercadoría de múltiples clientes. Ademais, empréganse como unha unidade de medida para contabilizar doadamente a carga: un colector de 20 pés, que mide seis metros de longo e que pode transportar máis de 20 toneladas, equivale a un TEU, unha unidade de medida de carga no transporte marítimo.