Dubtes a l'hora d'heretar un cotxe

Per a ser beneficiari d'un vehicle cal acceptar l'herència, pagar impostos i fer tràmits a la Prefectura de Trànsit per a canviar la seva titularitat
1 Desembre de 2016
Img economia domestica listado 249

Dubtes a l'hora d'heretar un cotxe

/imgs/20161201/LlaveBoli.jpg

Heretar un cotxe no és senzill. Implica dur a terme una sèrie de tràmits. A continuació, es plantegen una sèrie de preguntes que resumeixen els dubtes principals que poden sorgir a l’hora de ser beneficiari d’un vehicle o, almenys, de sospitar aquesta possibilitat.

És possible heretar un cotxe si no ho diu el testament?

Sí. Però heretar-lo en exclusiva només és possible -si no s’especifica- en cas de ser l’únic beneficiari dels béns del mort. En cas contrari, només es rep la part que correspongui, al costat dels altres beneficiaris.

A més, per a heretar un automòbil és imprescindible passar per la notaria i atorgar escriptures d’acceptació d’herència, per mitjà de les quals s’adjudiquen els béns, entre els quals es troba el vehicle. El que pertanyia al difunt en propietat ara s’atribueix als hereus, que esdevenen els nous titulars i propietaris.

L’habitual és que, després d’acceptar l’herència, es faci la partició de béns sense problemes i el turisme del difunt s’adjudiqui a un dels descendents, tret que el vehicle sigui de gran valor, un cotxe històric o de col.lecció i la situació pugui complicar-se.

En aquest cas, si no s’ha decidit qui serà l’adjudicatari en els 90 dies següents a la mort, la persona que tingui la custòdia provisional ha de comunicar-ho a la Prefectura de Trànsit. Cal lliurar una sol.licitud (el mateix imprès que per a un canvi de titularitat), pagar una taxa de 53,40 euros, presentar el DNI i el certificat de defunció o el llibre de família on consti la defunció, un document que acrediti la possessió de l’automòbil, el permís de circulació i la fitxa tècnica del cotxe. A Trànsit escriuran en el registre de vehicles i en el permís de circulació el següent: “En poder, fins a la seva adjudicació hereditària de… (nom i cognoms del posseïdor)”.

Què es pot fer si només toca una part del cotxe i la resta no vol vendre la seva part?

/imgs/20161201/LlaveMano.jpg

Si algú no està disposat a arribar a un acord, es pot sol.licitar del jutjat la venda judicial, a la qual no es pot oposar cap dels hereus. En qualsevol cas, en aquests temes és molt important comptar amb l’assessorament d’un bon advocat amb experiència en la matèria.

Puc heretar el cotxe sense testament?

Si no hi ha testament, “els descendents són hereus a parts iguals, sense perjudici dels drets legitimaris que corresponen al seu cònjuge”, indica l’advocat Manuel García-Bernalt. Com ocorre en qualsevol herència intestada (sense testament), cal fer una declaració d’hereus davant notari. Una vegada efectuada, ja es tindrà la condició de legataris i, al costat dels altres, es procedirà al repartiment dels béns.

Si no hi ha testament, encara que sigui l’únic beneficiari i no hi hagi ningú més amb qui es puguin compartir els béns del difunt, és imprescindible fer, de nou, la declaració d’hereus. Després de ser reconeguda com a tal, la persona podrà disposar del vehicle a la seva entera voluntat des del primer moment, després de canviar la titularitat i pagar el que correspongui a Hisenda i Trànsit.

Quant costa heretar un cotxe?

Quan heretem cal abonar l’impost de successions. El que es pagui dependrà de la comunitat autònoma on es resideixi. La base imposable sobre la qual s’aplica l’impost serà l’equivalent al valor net dels béns i drets que s’hagin heretat. Sobre aquestes quantitats s’apliquen les reduccions establertes en funció del grau de parentiu. Cal no oblidar que com més gran sigui el grau de parentiu, menor serà la tributació.

És possible renunciar a un cotxe heretat?

No, si només es desitja renunciar al cotxe i no a la resta de l’herència. Tant l’acceptació com la repudiació de l’herència, a més de ser irrevocables, no poden ser parcials ni sotmetre’s a cap condició. Això vol dir que no es pot acceptar o rebutjar una part de l’herència, ni imposar condicions per a acceptar-la o rebutjar-la.

Es pot vendre un cotxe heretat?

Sí, i és una bona font d’ingressos, a més que suposa un gran estalvi de despeses en assegurança, manteniment, reparacions i garatge. Però abans de vendre el cotxe, cal canviar-ne la titularitat. Per a fer-ho, cal sol·licitar la transmissió del vehicle en el termini dels 90 dies següents a la data indicada en el document que l’acrediti com a adjudicatari. Cal efectuar alguns tràmits a Trànsit, personalment o deixar-los en mans d’assessories -encara que sortirà una mica més car-.

Si l’hereu desitja fer-ho ell mateix, per a inscriure l’automòbil al seu nom cal lliurar la sol·licitud en un imprès oficial de Trànsit i pagar una taxa. A més, s’ha de mostrar la documentació del cotxe i la targeta de la Inspecció Tècnica (ITV) en vigor. El nou titular del vehicle ha de presentar l’original del DNI en vigor, el testament acompanyat del certificat d’últimes voluntats, declaració d’hereus o quadern particional, en el qual consti l’adjudicació del turisme, i la justificació del pagament o l’exempció de l’impost sobre successions i la fotocòpia.