Parkingetan egiazko denboraren ordez denbora zatika kobratzea legez kanpokoa da