La negativa d’assumir la responsabilitat en una col·lisió múltiple