Unha televisión privada incumpría os límites horarios legais de publicidade