Unha paciente queda discapacitada por unha infección nunha intervención