Unha paciente perde a posibilidade de concibir por unha neglixencia médica