Unha nena caeu dun muro situado nunha praza pública