Unha muller sofre a neglixencia dunha empresa de mantemento de ascensores