Un paciente creu erroneamente durante doce anos que tiña un tumor maligno