Un dos cónxuxes adquiriu a vivenda antes do matrimonio