Sofren overbooking pero a compañía aérea alega que facturaron tarde