Responsabilidade sobre danos a un automóbil nun túnel de lavado