Responsabilidade das axencias de viaxes. Cambio de aloxamento