Reclamou a pensión de viuvez da súa esposa falecida